Kouluttajaposti 1/2018 15.2.2018 

Tässä kirjeessä

  • E-oppiminen, missä mennään
  • Muutos kaasulaskujen opettamisessa
  • Neurologisen arvioinnin tekeminen CMAS Rescue Diver -kurssin harjoitteena
  • DAN-ensiapukouluttajakurssi
  • CMAS-kouluttajakursseja vuonna 2018
  • Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

E-oppiminen, missä mennään

Mitä kursseja on saatavilla? Miten e-oppimiskurssi tilataan? Miten oppilaat lisätään kurssille? Mitä e-oppiminen maksaa?

E-oppimisjärjestelmän käyttöönotto on laaja projekti, ja se valmistuu portaittain. Kurssien mahdollisimman nopeaan julkaisemiseen pyritään heti, kun materiaalit alkavat olla lähellekään käyttökelpoisia. E-oppimismateriaali elää nopeasti, sitä on nopea päivittää ja uusia julkaisuja voidaan tehdä nopeasti ja viilata ja parantaa "lennossa".

Painetun materiaalin oli tarpeen olla valmista ja loppuun hiottua, koska sen piti kestää käyttökelpoisena vuosia. Sen hintana oli hitaus sekä uusien kurssien lanseeraamisessa että materiaalien päivittämisessä.

Tietyn kurssin e-oppimismateriaali saattaa ensimmäisille oppilaille olla vielä hiukan karkeaa ja siinä voi olla joitain puutteita, mutta kyllä nämäkin oppilaat todennäköisesti oppivat sukeltamaan, ja seuraavilla oppilailla onkin taas seuraava, parannettu versio käytettävissään. Ja uusia kursseja saadaan nopeampaan tahtiin käyttöön.

Lue koko artikkeli


Muutos kaasulaskujen opettamisessa

Laitesukellusvaliokunta on päättänyt yksinkertaistaa tapaa, jolla kaasunkulutuslaskut opetetaan CMAS One Star Diver- ja CMAS Two Star Diver -kursseilla. Vanhassa versiossahan on opeteltu laskemaan erikseen omina laskuvaiheinaan myös kaasunkulutus nousun aikana ja turvapysähdyksissä.

Tämä jätetään jatkossa pois, ja opetetaan yksinkertaisempi perustapa. P1- ja P2 -oppilaille tullaan opettamaan tarvittavan hengityskaasun laskeminen suurimman sukellussyvyyden mukaan.

CMAS One Star Diver -kurssin e-oppimismateriaaliin tehdään tarvittavat muutokset niin pian kuin mahdollista, ja CMAS Two Star Diver -kurssin e-oppimismateriaaliin se tullaan huomioimaan jo ennen materiaalin julkaisemista pilottikäyttöön.

CMAS Three Star Diver -kurssin osalta säilytetään tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat kaasulaskut. P3-kurssilla opetetaan jo etappisukeltaminen, ja on hyvä havainnollistaa tarkemmilla laskuilla, paljonko etappeihin on varattava kaasua.


Neurologisen arvioinnin tekeminen CMAS Rescue Diver -kurssin harjoitteena

Rescue Diver -kurssin vanha materiaali on voimakkaasti pohjautunut NAUI Rescue Diver -kurssin materiaaliin. Nyt, kun Sukeltajaliitto keskittyy laitesukelluskoulutuksessa CMAS-koulutukseen, ja kurssien järjestämisohjeita ja materiaaleja uudistetaan puhtaasti CMAS:n pohjalta, CMAS Rescue Diver -kurssin järjestämisohje tuotti yllätyksen.

CMAS:n standardin mukaan kurssiin on sisällyttävä myös sukelluspaikalla tehtävän neurologisen tutkimuksen opettaminen. Tämä on kuitenkin suurelle osalle kouluttajista ennestään melko tuntematon aihe.

Miten kouluttaja voi hankkia tietoa ja osaamista tästä aiheesta? Tässä kohtaa haluamme korostaa, että CMAS:n standardi ei vaadi kouluttajalta mitään erillistä luokitusta, pätevyyttä tai kurssisuoritusta, vaan kaikki CMAS-kouluttajat jotka muutenkin saavat opettaa CMAS Rescue Diver -kurssilla saavat opettaa myös tämän aiheen. 

Mutta kouluttaja saattaa tuntea olonsa mukavammaksi opettaessaan sukelluspaikalla tehtävää neurologista tutkimusta, jos hän on itse suorittanut aiheeseen liittyvän koulutuksen, täysin vapaaehtoisesti.

Sukellusseuroissa eri puolilla Suomea toimii Liiton kouluttamia DAN-ensiapukouluttajia, ja DAN:n koulutustarjontaan kuuluu myös DAN Neuro Provider -kurssi, joka keskittyy nimenomaan tähän aiheeseen. Laitesukellusvaliokunta suositteleekin lämpimästi DAN Neuro Provider -kurssin suorittamista kaikille kouluttajille!


DAN-ensiapukouluttajakurssi

Puuttuuko seurasta ensiapuvalmiutta? Oma DAN-ensiapukouluttaja on seuran aarre! Kaikki DAN-ensiapukurssit täytyy uusia kahden vuoden välein, joten rahaa säästyy, kun uusinnan voi tehdä omassa seurassa. Ea-kouluttaja voi käydä kouluttamassa myös muissa seuroissa, jos niissä ei vielä ole herätty tähän mahdollisuuteen. Kouluta nyt oma DAN-kouluttajasi - seuran sukellusturvallisuus kohenee ja kukkaro kiittää! 

Sukeltajaliiton ensiapukoulutusvaliokunta järjestää 14.4.-15.4.2018 DAN-ensiapukouluttajakurssin, joka sisältää seuraavat osiot:
•    Hätäensiapu (BLS)
•    Sydäniskuri (defibrillionti, AED)
•    Happiensiavun peruskurssi
•    Neurologinen tutkimus sukelluspaikalla

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Tapahtumakalenterissa.


CMAS-kouluttajakursseja tulossa 2018 aikana

Laitesukellusvaliokunta tulee järjestämään vuoden 2018 aikana sekä lähikouluttajasta CMAS M1 -kouluttajaksi -täydennyskoulutusta että täysimittaisen CMAS One Star Instructor -kurssin.
Molempien koulutusten e-oppimismateriaalit ovat työn alla ja tullaan julkaisemaan lopputalveen mennessä. Lähiopetusjaksoja järjestetään toukokuussa Etelä-Suomessa, kesäkuussa Pohjois-Pohjanmaalla ja syys-lokakuussa Itä-Suomessa. Lue lisää seuraavasta Kouluttaja-tiedotteesta!


Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten lähikouluttajille, CMAS One Star Instructor-, CMAS Two Star Instructor- ja CMAS Three Star Instructor -kouluttajille, ja koulutusvastaaville. Ryhmä on suljettu, joten siellä voi keskustella vapaasti ja luottamuksella CMAS-koulutukseen liittyvistä asioista. Ryhmä löytyy täältä.
 

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer