Kouluttajaposti 3/2018 23.5.2018

Tässä kirjeessä:

  • Täydennyskoulutus
  • CMAS One Star Instructor -kurssi ja täydennyskoulutus
  • Lähikouluttajat uudessa koulutusjärjestelmässä
  • Minkä kurssien vastuukouluttajana CMAS Two Star Instructor voi toimia?
  • Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Täydennyskoulutus 

15.-19.8. Rokua Health & Spa -hotelli

Täydennyskoulutuksessa on tavoitteena korottaa Sukeltajaliiton lähikouluttajien kouluttajaosaamisen CMAS One Star Instructor -luokkaan. Kurssi antaa valmiudet toimia laitesukelluskokeilun, CMAS* Diver -kurssin ja CMAS Dry Suit Diver -kurssin vastuukouluttajana. Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Hinta 600 eur sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, majoituksen, täysihoidon, kortituksen ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.6. mennessä www.sukeltaja.fi Tapahtumakalenterissa.


CMAS One Star Instructor -kurssi ja täydennyskoulutus 

14.-16.9. ja 28.-20.9. Kuopio

CMAS* Instructor -kurssin kesto on kaksi viikonloppua. Lähikouluttajasta CMAS * Instructoriksi -täydennyskoulutus on mahdollista suorittaa 28.-30.9. Molempien kurssien teoriaosuudet suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Kurssin hintaan tulee sisältymään e-oppimismateriaali, opetus, kortitus ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Jokainen vastaa omista ruokailuistaan ja majoituksistaan itse, niitä ei tulla sisällyttämään kurssin hintaan. Hinnan määrittämistä varten odotetaan vielä kaupungilta tietoa tilavuokrista. Kurssille ilmoittautuminen avataan, kun hinta vahvistuu. Varaa kuitenkin kurssipäivät jo valmiiksi kalenteriisi!


Lähikouluttajat uudessa koulutusjärjestelmässä

Lähikouluttajien tilanne ja status käynnissä olevien uudistusten jälkeen on herättänyt keskustelua. Nykyisten lähikouluttajien osalta ainoa muutos kuitenkin on, että heille avautuu mahdollisuus luokituksensa korottamiseen CMAS* Star Instructoriksi kevyemmän täydennyskoulutuksen kautta. Muilta osin heidän tehtävänsä ja oikeutensa säilyvät ennallaan.

Lähikouluttajat ja lähikouluttajan tehtävät on edelleen huomioitu keväällä käyttöön tulleessa uudessa koulutusohjeessa. Samoin tulossa olevissa uusissa kurssin järjestämisohjeissa lähikouluttajat on edelleen otettu huomioon. 

Uusien lähikouluttajakurssien järjestäminen on kuitenkin tarkoitus lopettaa lähitulevaisuudessa. Juuri tällä hetkellä uusia lähikouluttajakursseja vielä järjestetään, tämän talven ja kevään aikana niitä on järjestetty melko runsaastikin. Lähikouluttajakurssin oppilasmateriaaleja ei kuitenkaan enää ole päivitetty, ja nämä viimeisimmät kurssit on jouduttu vetämään jo osittain vanhentuneella materiaalilla. Lähikouluttajakurssin materiaalia ei myöskään ole enää tarkoitus päivittää, vaan resurssit halutaan keskittää uusien ohjeiden mukaisen koulutusjärjestelmän ja sen materiaalien kehittämiseen.

Jos lähikouluttaja haluaa korottaa luokituksensa CMAS* Instructoriksi, hänen ei tarvitse suorittaa täysimittaista CMAS* Instructor-kurssia, vaan hän voi saada CMAS* Instructor-luokituksen täydennyskoulutukseen osallistumalla.

Jos lähikouluttaja ei kuitenkaan halua suorittaa täydennyskoulutusta, hän voi jatkaa lähikouluttajan tehtävissä niin kauan kuin haluaa. Lähikouluttajakortti on aina mahdollista uusia seuraavaksi viisivuotiskaudeksi, eikä ole olemassa mitään suunnitelmia lakkauttaa uusimismahdollisuutta.

Jos lähikouluttajalle tulee myöhemmin ajankohtaiseksi täydennyskoulutuksen suorittaminen, sen ehtii kyllä tekemään. Täydennyskoulutusmahdollisuudelle ei ole tarkoitus asettaa mitään takarajaa, vaan täydennyskoulutukseen pääsee myöhemminkin tulevaisuudessa.


Minkä kurssien vastuukouluttajana CMAS Two Star Instructor voi toimia?

CMAS** Star Instructor voi toimia vastuukouluttajana kaikilla CMAS:n virkistyssukelluskursseilla ja virkistyssukelluksen erikoiskursseilla ja taitokoulutuksissa. Osaan näistä kursseista ei ole aikaisemmin ollut suomenkielisiä järjestämisohjeita eikä koulutusmateriaaleja. Sitä mukaa kun uusia suomenkielisiä materiaaleja julkaistaan, CMAS** Instructorit voivat alkaa järjestää kursseja ilman mitään erityisiä lisäkoulutuksia. Toki sitä mukaa kun järjestämisohjeet ja materiaalit julkaistaan suomeksi, kannattaa omatoimisesti perehtyä niihin ennen kurssin järjestämistä.

Joidenkin virkistyssukelluksen erikoiskurssien järjestämisoikeuden ehtona on, että kouluttajalla on itsellään suoritettuna vastaava sukeltajakortti tai vaihtoehtoisesti riittävä kokemus kyseisen tyyppisten sukellusten tekemisestä. Tarvittavan kokemuksen määrä vaihtelee hieman kurssikohtaisesti. Yksi esimerkki on kuivapukukurssi, jonka vastuukouluttajalta edellytetään kuivapukukorttia tai vähintään 25 kuivapukusukelluksen kokemusta. Ainoan poikkeuksen vapaaseen kurssinjärjestämisoikeuteen muodostaa CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssi, jonka vastuukouluttajan pätevyyden saaminen edellyttää näyttökokeen suorittamista. 


Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten lähikouluttajille, CMAS One Star Instructor-, CMAS Two Star Instructor- ja CMAS Three Star Instructor -kouluttajille, ja koulutusvastaaville. Ryhmä on suljettu, joten siellä voi keskustella vapaasti ja luottamuksella CMAS-koulutukseen liittyvistä asioista. Ryhmä löytyy täältä.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer