Kouluttajaposti 4/2018 14.6.2018

Tässä kirjeessä

 • Täydennyskoulutus elokuussa
 • Kurssi ja täydennyskoulutus syyskuussa
 • Kurssinjärjestämisohjeet uudistuvat
 • Uusien kurssien opetusmateriaalit
 • Kouluttajamateriaali-kansiossa olevat materiaalit
 • Eräiden kurssien kouluttajavaatimukset uudistuvat
 • CMAS Gas Blender -kouluttajakoulutus
 • Palautetta toivotaan

Täydennyskoulutus

15.­–19.8. Rokua Health & Spa -hotelli

Täydennyskoulutuksessa on tavoitteena korottaa Sukeltajaliiton lähikouluttajien kouluttajaosaamisen CMAS One Star Instructor -luokkaan. Kurssi antaa valmiudet toimia laitesukelluskokeilun, CMAS One Star Diver -kurssin ja CMAS Dry Suit Diver -kurssin vastuukouluttajana. Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Hinta 600 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, majoituksen, täysihoidon, kortituksen ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.6. mennessä tapahtumakalenterin kautta.


CMAS One Star Instructor -kurssi ja täydennyskoulutus

14.–16.9. ja 28.–20.9. Kuopio

CMAS One Star Instructor -kurssin kesto on kaksi viikonloppua. Lähikouluttajasta CMAS One Star Instructoriksi -täydennyskoulutus on mahdollista suorittaa 28.–30.9. Molempien kurssien teoriaosuudet suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Kurssin hintaan tulee sisältymään e-oppimismateriaali, opetus, kortitus ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Jokainen vastaa omista ruokailuistaan ja majoituksistaan itse, niitä ei tulla sisällyttämään kurssin hintaan. Hinnan määrittämistä varten odotetaan vielä kaupungilta tietoa tilavuokrista. Kurssille ilmoittautuminen avataan, kun hinta vahvistuu. Varaa kuitenkin kurssipäivät jo valmiiksi kalenteriisi!


Kurssinjärjestämisohjeet uudistuivat

Sukeltajaliiton hallitus on kokouksessaan 30.5.2018 hyväksynyt uudet järjestämisohjeet seuraaville laitesukellus- ja kouluttajakursseille:

 • CMAS Introductory Scuba Experience
 • CMAS One Star Diver
 • CMAS Two Star Diver
 • CMAS Three Star Diver
 • CMAS Dry Suit Diver
 • CMAS Enriched Air Nitrox Diver
 • CMAS Rescue Diver
 • CMAS Nitrox Gas Blender
 • CMAS One Star Instructor
 • Täydennyskoulutus lähikouluttajasta CMAS M1-kouluttajaksi
 • CMAS Technical Skills
 • CMAS Advanced Nitrox Diver

Uudet ohjeet ovat nähtävissä Liiton sivujen materiaalipankissa, Lajikohtaiset dokumentit ja norppatoiminta -otsikon alta löytyvässä Laitesukellus-kansiossa. Lisäksi ohjeet on viety materiaalipankin kirjautumista vaativaan Kouluttajamateriaali-kansioon niiltä osin, joiden kurssien diamateriaaleilla ja lomakkeilla on siellä omat alakansionsa.

Uudistuksen suurena tavoitteena on ollut vaatimusten keventäminen ja joustavuuden ja ketteryyden lisääminen seurojen sukelluskoulutukseen. Uudet ohjeet perustuvat mahdollisimman puhtaasti CMAS:n materiaaleihin ja sukelluskoulutusta koskeviin ISO-standardeihin. Ylimääräiset lisävaatimukset on karsittu ohjeista pois.

Uudet ohjeet antavat kouluttajalle ja seuralle entistä paremmat mahdollisuudet paikallisten olosuhteiden ja oppilaiden tarpeiden huomioimiseen kurssijärjestelyissä. Lisääntyneen vapauden vastapainona kouluttajan vastuu riskiarvioinnista ja tilanteen mukaan oikein toimimisesta lisääntyy. Lue lisää nettiartikkelista.

Uudet kurssinjärjestämisohjeet koskevat uusia aloitettavia kursseja. Käynnissä olevat kurssit viedään loppuun niiden ohjeiden mukaisesti, joilla kurssi on aloitettu.


Uusien kurssien opetusmateriaalit

Laitesukelluskokeilun (CMAS Introductory Scuba Experience) diamateriaali ja lomakkeet säilyvät ennallaan. Ne voi ladata käyttöönsä Liiton sivujen materiaalipankin Kouluttajamateriaali-kansiosta.

Kuivapukukurssin e-oppimismateriaalin tuotanto alkaa syksyllä 2018. Ennen sen valmistumista kurssilla voidaan käyttää vanhaa diamateriaalia Kouluttajamateriaali-kansiosta.

CMAS*-, CMAS**- ja CMAS EANx Diver -kurssien e-oppimismateriaalit ovat jo käytössä. Muiden uudistuneiden kurssien materiaalit tulevat pilotointivaiheeseen lähikuukausien aikana.


Kouluttajamateriaali-kansiossa olevat materiaalit

Liiton sivujen materiaalipankin Kouluttajamateriaali-kansiossa olevat diat ovat koulutusuudistusten mukana osittain vanhentuneet. Niitä ei ole tarkoitus enää päivittää: laitesukellusvaliokunta keskittää resurssit nykyaikaisten ajantasaisten e-oppimismateriaalien laatimiseen.

Vanhoja materiaaleja pidetään saatavilla Kouluttajamateriaali-kansiossa vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 alussa ne poistetaan sieltä. Kouluttaja voi harkintansa mukaan käyttää vanhoja materiaaleja soveltuvin osin. Hän voi myös tehdä omia kalvojaan varmistuakseen siitä, että oppilaat saavat oikeat ja ajantasaiset tiedot.


CMAS Technical Skills ja CMAS Advanced Nitrox -kurssien kouluttajavaatimukset

CMAS Technical Skills -kurssi on uusi kurssi Sukeltajaliiton koulutustarjonnassa. CMAS Advanced Nitrox Diver- ja CMAS Advanced Nitrox Instructor -kursseja on Sukeltajaliiton piirissä järjestetty koko 2000-luvun ajan, mutta melko pienessä määrin. Kouluttajaoikeuden näille CMAS:n tekniikkasukelluskoulutuksen perustason kursseille voi saada seuraavasti:

CMAS Technical Skills Instructor -kouluttajanimitys on mahdollista saada hakemuksella. Nimityksen edellytykset ovat:

 • Vähintään voimassa oleva CMAS M1-kortti
 • Vähintään CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti tai vastaava toisen koulutusjärjestön myöntämä kortti
 • Vähintään 25 kirjattua tekniikkasukellusta
 • Seuran kirjallinen esitys laitesukellusvaliokunnalle CMAS Technical Skills Instructor -kortin myöntämisestä

CMAS Advanced Nitrox Instructor -kouluttajanimityksen vaatimukset ovat:

 • Voimassa oleva CMAS M2 -kortti
 • CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti tai vastaava toisen koulutusjärjestön myöntämä kortti
 • Vähintään 12 Advanced Nitrox -sukellusta
 • Oppilas suunnittelee ja järjestää CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin, ja osoittaa käytännössä kykenevänsä opettamaan tehokkaasti tällä kurssitasolla sekä teoriaopetuksessa että avovedessä, ja johtamaan kurssin etenemistä.
 • Kurssin aikana oppilasta valvoo ja arvioi tehtävään nimetty liittokouluttaja.

CMAS Gas Blender -kouluttajakoulutus

CMAS Nitrox Gas Blender -kouluttajakoulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan tilauskursseina jo 10 vuotta. Kouluttajavaatimukset säilyvät edelleen ennallaan:

 • CMAS Nitrox Instructor -kortti
 • Hyväksytysti läpäisty teoriakoe, joka kattaa nitroksin sekoittamisen tekniset ja lailliset näkökulmat sekä sen, kuinka kurssia opetetaan
 • Opetuskyvyn onnistunut osoittaminen opettamalla vähintään yksi CMAS Nitrox Blender -kurssi ryhmälle todellisia oppilaita. Liittokouluttaja valvoo ja arvioi suorituksen.

CMAS Nitrox Gas Blender -kouluttajakoulutus järjestetään tilauskurssina seuran omaa täyttöasemaa hyödyntäen.


Palautetta e-oppimismateriaalista toivotaan!

Palaute on tärkeää kurssimateriaalien ja e-oppimisympäristön kehittämiselle. Kouluttajia pyydetään perustamaan e-oppimisympäristöön jokaisen kurssin keskustelualueelle oma viestiketju palautetta varten. Oppilaat ja kouluttajat voivat kirjoittaa sinne kiitoksia ja kehittämisehdotuksia sitä mukaa, kun niitä tulee eteen. Näin palautetta saadaan kerättyä paremmin koko kurssin ajalta, kuin jos palaute annettaisiin vasta kurssin lopussa, jolloin osa asioista on ehkä jo ehtinyt unohtumaan.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer