Kouluttajaposti 7/2018 28.9.2018

Tässä kirjeessä:

  • CMAS Technical Skills -kurssin e-oppimismateriaali on julkaistu
  • Näin haet CMAS Technical Skills - kouluttajaluokitusta
  • E-oppimisen ja lähiopetuksen yhdistäminen
  • DAN-kouluttaja, päivitä itsesi sydäniskuri- ja lasten hätätilanteiden ensiapu -kouluttajaksi!

CMAS Technical Skills -kurssin e-oppimismateriaali on julkaistu

CMAS Technical Skills -kurssin e-oppimismateriaalin ensimmäinen versio on julkaistu seurojen käyttöön. Materiaali sisältää myös harjoitustehtäviä ja loppukokeen.

CMAS Technical Skills -kurssin oppilaspaketti Liiton verkkokaupassa.


Näin haet CMAS Technical Skills - kouluttajaluokitusta

CMAS Technical Skills Instructor -kouluttajanimitystä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunnalta. Nimityksen edellytykset ovat:

  • Vähintään voimassaoleva CMAS M1-kortti
  • Vähintään CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti, tai vastaava toisen koulutusjärjestön myöntämä kortti
  • Vähintään 25 kirjattua tekniikkasukellusta
  • Seuran kirjallinen esitys laitesukellusvaliokunnalle CMAS Technical Skills Instructor -kortin myöntämisestä

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla Sukeltajaliiton toimistoon tai Liiton koulutuspäällikölle.


E-oppimisen ja lähiopetuksen yhdistäminen

Miten e-oppimista ja lähiopetusta pitäisi yhdistää? Tiukkaa ohjetta ei voi antaa, sopivin tapa vaihtelee seuran ja oppilaiden mukaan.

Sukelluskurssin teoriaosuuden järjestämistapa on vaihdellut eri seuroissa. E-oppimista ja lähiopetusta on yhdistelty joustavasti monilla eri tavoilla. Joitain kursseja on järjestetty edelleen perinteisenä luentokurssina, ja e-oppimista on hyödynnetty lähinnä oppilaan poissaolojen paikkaamisessa tai lisäopetuksen apuna.

E-oppimiskurssillakin suositellaan muutaman lähiopetuskerran järjestämistä. E-oppimisjärjestelmään painottuvassa opiskelussa lähiopetus voi toimia kurssia rytmittävinä tarkastuspisteinä ja tiedotus-, kysely- ja palautetilaisuuksina. Lähiopetusta voidaan järjestää myös videoneuvotteluina.

Käytä aika keskusteluun

Muista e-oppimiskurssien lähiopetuskertoja järjestäessäsi, että oppilaat ovat jo opiskelleet aihetta. Ei kannata luennoida uudestaan samaa asiaa, jonka oppilaat ovat jo opiskelleet omatoimisesti. Käytä mieluummin aika keskusteluun ja kertaamiseen. Voit aluksi pitää lyhyen kertauksen, jossa listaat siihen mennessä opeteltujen asioiden avainkohdat. Tämänkin osuuden voi vetää ennemmin kyselemällä oppilailta kuin perinteisenä kouluttajan yksinpuheluna. Keskustelkaa paljon lähiopetuskerroilla. Rohkaise oppilaita esittämään kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteitään. Osa oppilaista voi tuntea itsensä epävarmaksi. Vaikka e-oppimistoteutuksen keskustelualue olisi kuinka aktiivinen, se ei kuitenkaan täysin korvaa luennolla tapahtuvaa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista, joten oppilaalle voi jäädä epäselväksi onko hän ymmärtänyt asiat oikein. Lähikerrat auttavat oppilasta siinä.

Onko opittu?

Lähikertojen aikana käydyt keskustelut, oppilaiden esittämät kysymykset ja oppilaiden menestys kurssin harjoitustehtävissä (näet kouluttajan työkalujen kautta, montako kertaa oppilas on yrittänyt vastata harjoitustehtäviin) auttavat sinua varmistamaan, onko oppimista tapahtunut. Jos olet huomannut, että joku yrittää tehdä harjoitustehtävät tosi moneen kertaan, hän ei ehkä ole ymmärtänyt asiaa vaan yrittää vain arvaamalla läpi. Tällainen oppilas kannattaa ottaa vähän sivuun ja koittaa auttaisiko muutama henkilökohtainen vinkki asian sisäistämisessä.

Lähiopetuskerrat ovat myös tärkeä osa seurasiteen luomisessa oppilaaseen. Kurssien tärkein tarkoitushan on uusien jäsenten saaminen seuraan, ja se ei onnistu pelkästään tietokoneen edessä istumalla. Jos lähikerroilla on hyvä meininki, oppilas saa heti alkuunsa hyvän käsityksen seurasta.


DAN-kouluttaja, päivitä itsesi sydäniskuri- ja lasten hätätilanteiden ensiapu -kouluttajaksi!

 Sukeltajaliitto järjestää Sporttitalolla Helsingissä 10.11.2018 DAN-kouluttajien päivityskurssin.

Kurssilla on mahdollisuus päivittää aikuisten sydäniskurin (AED-laite) käytön kouluttajaosa sekä lasten elvytyksen lisäosa, joiden jälkeen BLS- ja BLSD-kurssilla voit opettaa myös lasten hätätilanteiden ensiapua. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa myös provider-tasot molemmista osiosta. Mikäli sinulla on jo ko. provider-taso, niin siinä tapauksessa tämä toimii kertauksena.

Kurssi pidetään lauantaina 10.11. klo 9-18 aloittaen sydäniskurikurssilla. Kurssin vastuukouluttajana toimii Anne Räisänen-Sokolowski.

Kurssin hinta on 150 €/osio tai 250 € molemmat osiot.

Lisätietoja: anne.raisanen-sokolowski@sukeltaja.fi

Ilmoittaudu kurssille Sukeltajaliiton tapahtumakalenterissa.

 

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer