Kouluttajaposti 8/2018 19.10.2018

Tässä kirjeessä:

 • Sukellusseuran vastuuvakuutus ja sukeltajan tapaturmavakuutus
 • Uusia kurssinjärjestämisohjeita on julkaistu
 • CMAS Advanced Nitrox -kurssin e-oppimismateriaali on julkaistu
 • CMAS Advanced Nitrox - kouluttajan näyttökoe
 • CMAS-kurssien oppilaspaketteja yhdistelmäpaketteina
 • Mihin kursseihin on jo e-oppimismateriaali käytössä?

Sukellusseuran vastuuvakuutus ja sukeltajan tapaturmavakuutus

Kaikilla Sukeltajaliiton jäsenseuroilla on automaattisesti voimassa OP Vakuutuksen TuplaTurva-vakuutus Sukeltajaliiton jäsenetuna. TuplaTurva sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen. Vastuuvakuutus korvaa muille aiheutettuja vahinkoja, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvelvollinen. Se korvaa tyypillisesti vahinkoja, joita aiheutetaan muille vahingossa, "huolimattomuudella tai varomattomuudella". Vastuuvakuutus ei yleensä korvaa ilkivaltaa.

Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, josta vahingon aiheuttaja ei ole lain mukaan vahingonkorvausvelvollinen. Jos sukelluskurssilla sattuu tapaturma, jota kurssin järjestäjä ei ole aiheuttanut tuottamuksellisesti, ainoa mahdollisuus korvauksen saamiseen on oppilaan oma tapaturmavakuutus.

Oppilaiden tapaturmavakuutus ei sisälly TuplaTurvaan.

TuplaTurva sisältää myös talkootyöläisten tapaturmavakuutuksen. Koulutusavustajat, ohjaajat ja kouluttajat ovat sitä kautta tapaturmavakuutettuja toimiessaan talkootehtävissä seuran järjestämissä koulutuksissa ja muissa tapahtumissa, mutta eivät omilla harrastussukelluksillaan.
Sukeltajaliiton yhteisöjäsenet eivät ole TuplaTurvan piirissä. Heidän on hankittava erillinen toiminnanvastuuvakuutus.

Miksi sukeltajan tapaturmavakuutus?

Sukeltajaliitto suosittelee kaikille laitesukeltajille sukeltajantaudin painekammiohoidon kattavan tapaturmavakuutuksen hankkimista. Jos oppilas kysyy, tarvitseeko suomalainen tapaturmavakuutusta, kun meillä kerran julkinen terveydenhoito hoitaa kaiken, mitä kannattaa kouluttajana vastata?

Tapaturmavakuutus turvaa nopean hoitoon pääsyn julkisen terveydenhoidon lisäksi myös yksityiselle puolelle. Tällä hetkellä sukeltajantaudin painekammiohoitoja tekee Suomessa ainoastaan julkinen puoli, mutta sukeltajalle voi sukellustapahtumissa toki sattua muitakin tapaturmia. Jos sukeltajalla on voimassa oleva tapaturmavakuutus, hänen ei tarvitse jonottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja hän saa nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa hoidon. Vakuutuksen tarjoajasta riippuen tapaturmavakuutukseen kuuluu usein myös haitta- ja kuolemantapauskorvaus. 

Harva sukeltaja myöskään harrastaa sukellusta ainoastaan Suomessa. Ulkomailla tapaturmavakuutus on erittäin tärkeä!

Suurella osalla suomalaisista on voimassa jonkinlainen vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Usein se on kotivakuutuksen lisäetuna, ammattiliiton jäsenetuna jne. Nämä vakuutukset eivät välttämättä korvaa sukellustapahtumien yhteydessä sattuneita tapaturmia. Laitesukellus ei kuulu suomalaisilla vakuutusyhtiöillä automaattisesti tavanomaisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Neuvo oppilaille, että heidän tulee selvittää omasta vakuutusyhtiöstään, korvaako heidän tapaturmavakuutuksensa myös sukeltajantaudin painekammiohoidon. Varminta on, että he vaativat siitä erillisen merkinnän vakuutussopimukseen.

Vakuutus Sukeltajaliiton kautta

Sukeltajaliiton jäsenillä on mahdollisuus ottaa Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutus edulliseen jäsenetuhintaan. Vakuutus korvaa mm. sukeltajantaudin painekammiohoidon. Vakuutuksen hinnat ja sisältö löytyvät tästä tuoteselosteesta. Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Sukeltajaliitto - DAN Europe - sukeltajavakuutuksesta löytyy täältä.

Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutuksen voi ostaa täältä.

DAN Europe tarjoaa myös muita sukeltajavakuutuksen vaihtoehtoja. Niihin voi tutustua täällä.
Muista kertoa oppilaillesi, että jos he harrastavat laitesukelluksen lisäksi sukelluksen kilpalajeja, ainoastaan Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutus kattaa myös kilpailutoimintaan liittyvät tapaturmat.


Uusia kurssinjärjestämisohjeita on julkaistu

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.10.2018 seuraavien uusien kurssien järjestämisohjeet:

 • CMAS Wreck Diver Level 1 (hylkysukellus, jossa ei sukelleta hylyn sisälle)
 • CMAS Ice Diver
 • Takaisin veteen
 • CMAS Two Star Instructor (CMAS M2)

Lisäksi CMAS Technical Skills -kurssin järjestämisohjetta on päivitetty kurssin kouluttajavaatimusten osalta.

Uudet järjestämisohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivujen Materiaalipankissa > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

Näiden uusien kurssien (ja lisäksi CMAS Dry Suit Diver -kurssin, jonka järjestämisohje on hyväksytty jo keväällä) e-oppimismateriaalien tekeminen aloitetaan tämän syksyn aikana. Tavoitteena on saada e-oppimismateriaalit käyttöön vuoden 2019 aikana. Jos olet kiinnostunut osallistumaan materiaalien tekemiseen, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.


CMAS Advanced Nitrox -kurssin e-oppimismateriaali on julkaistu

CMAS Advanced Nitrox -kurssin e-oppimismateriaalin ensimmäinen versio on julkaistu seurojen käyttöön. Materiaali sisältää myös harjoitustehtäviä ja loppukokeen. 

CMAS Advanced Nitrox -kurssin oppilaspaketti Liiton verkkokaupassa.


CMAS Advanced Nitrox - kouluttajan näyttökoe

CMAS Advanced Nitrox Instructor -kouluttajaluokitus suoritetaan näyttökokeena.

Näyttökokeen osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava: 

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 
 • CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti. 
 • CMAS Two Star Instructor -kortti. 
 • CMAS Technical Skills Instructor -kortti. 
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. 
 • Voimassaoleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys. 
 • Vähintään 12 kirjattua Advanced Nitrox -sukellusta. 
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 

 
Näyttökokeessa osallistuja osoittaa: 

 • Osaavansa käyttää dekopulloja.
 • Osaavansa turvalliset kaasunvaihdon käytännöt.
 • Kykenevänsä suunnittelemaan ja järjestämään CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin.
 • Kykenevänsä opettamaan tehokkaasti tällä kurssitasolla sekä teoriaopetuksessa että avovedessä.
 • Kykenevänsä johtamaan kurssin etenemistä.
 • Kykenevänsä ja vastaanottamaan ja arvioimaan oppilassuorituksia.
   

Näyttökokeen suorittaja:

 • Tekee näyttökokeen vastaanottajan kanssa vähintään kolme avovesisukellusta, joiden aikana hän osoittaa henkilökohtaisesti osaavansa CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin käytännön taidot.
 • Suunnittelee ja toteuttaa CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin näyttökokeen vastaanottajan valvonnassa. 
 • Kurssin teoriaosuus toteutetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. 
 • Kurssin lähiopetusjaksojen aikana näyttökokeen vastaanottaja valvoo ja arvioi näyttökokeen suorittajan toimintaa.

CMAS Advanced Nitrox Instructor -näyttökokeen voi vastaanottaa CMAS Three Star Instructor, jolle laitesukellusvaliokunta on myöntänyt oikeuden tehtävään. 


CMAS-kurssien oppilaspaketteja yhdistelmäpaketteina

Nitroksikurssi järjestetään usein samaan aikaan joko CMAS P1- tai P2-kurssin kanssa. Nyt näiden kurssien oppilasmateriaalit on mahdollista tilata yhdistelmäpakettina:

 • CMAS One Star Diver ja CMAS Enriched Air Nitrox -yhdistelmäpaketti (verkkokaupassa)
 • CMAS Two Star Diver ja CMAS Enriched Air Nitrox -yhdistelmäpaketti (verkkokaupassa)

Yhdistelmäpaketti on noin 10% edullisempi kuin molempien kurssien oppilaspaketit erikseen ostettuna.


Mihin kursseihin on jo e-oppimismateriaali käytössä?

E-oppimismateriaali on jo käytössä seuraaville laitesukellus- ja tekniikkasukelluskursseille:

 • CMAS One Star Diver
 • CMAS Two Star Diver
 • CMAS Three Star Diver
 • CMAS Enriched Air Nitrox Diver
 • CMAS Technical Skills
 • CMAS Advanced Nitrox
 • Vapepa-sukeltajakurssi

Vuoden 2018 aikana valmistuvat vielä seuraavat kurssit:

 • CMAS Rescue Diver
 • CMAS Nitrox Gas Blender
 • CMAS One Star Instructor

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer