Seuraposti 1/2019 3.1.2019

Tässä kirjeessä:

  • Seurajohdon tietopaketti 2019
  • Miksi kannattaa kuulua Liittoon?

Seurajohdon tietopaketti 2019

Hyvää vuotta 2019! Vuoden vaihtuessa myös seuroissa uudet toimihenkilöt aloittavat työnsä. Tiedätkö, mitä kaikkia palveluja ja työkaluja Sukeltajaliitto tarjoaa seuran pyörittämisen tueksi? Tarvitsetteko lisää kouluttajia, onko teillä riittävästi ensiaputaitoisia, mihin kaipaatte tukea? Kaikkea ei tarvitse tehdä itse - hyödynnä valmiita välineitä.

Ole hyvä ja jaa tätä infoa seurasi jäsenille ja toimihenkilöille!

 

Jäsenetuja

Koulutus

Liiton koulutusjärjestelmä tarjoaa monipuolista koulutusta laitesukelluksessa, vapaasukelluksessa, nuorisotoiminnassa ja ensiaputoiminnassa. Koulutusjärjestelmää on uudistettu viime vuosina mm. luomalla teoriaopintoihin e-oppimisympäristö, jonka avulla opiskelu on joustavaa ja ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta voidaan järjestää seurojen tarpeen mukaan paikallisesti seuran isännöimänä; ottakaa yhteyttä toimistoon ja kertokaa toiveistanne.

Vakuutus

Tuplaturva-vakuutus on automaattisesti voimassa oleva vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja seuran toiminnanvastuuvakuutus, jonka Sukeltajaliitto vuosittain maksaa. 

Sukeltajan vakuuttamisessa Liiton vakuutusyhteistyökumppani on DAN Europe. Liiton kautta sukeltajavakuutuksen ottaneet saavat näin hyötyjä DANin laaja-alaisesta asiantuntemuksesta. 

Musiikin esittäminen

Seuranne voi esittää musiikkia tapahtumissaan ja tilaisuuksissaan ilman tekijänoikeuskorvauksia sen mukaan kuin urheiluväen yhteisessä sopimuksessa on sovittu. Sukeltajaliitto maksaa vuosittaiset kulut tekijänoikeuskorvauksista.

Seuratuki

Seura voi hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Sukeltajaliiton nuorisopäällikkö ja koulutuspäällikkö sparraavat seuroja hakemusten laatimisessa. Onko seurallasi esimerkiksi aikeita hakea Tähtiseuraksi? Se on yksi konkreettinen laadun kehittämishanke, johon seuratukea voi hakea.

Jäsenmaksupalvelu

Seura voi liittyä Sukeltajaliiton jäsenmaksupalveluun, jolloin Liitto laskuttaa seuran puolesta jäsenmaksut seuran jäseniltä ja tilittää ne kuukausittain seuralle. Kysy lisää toimistolta Riku Verkkomäeltä, office@sukeltaja.fi.

Tarjoukset sukeltajille

Liitto neuvottelee yritysten ja erilaisten toimijoiden kanssa jäsenistöllemme jäsenetuja ja tarjouksia, joista tiedotetaan Liiton kanavilla.

Palkitseminen

Säännöllinen palkitseminen kannustaa jatkamaan vapaaehtoistyössä. Sukeltajaliitto ylläpitää ansiomerkkijärjestelmää ja palkitsee vuosittain Vuoden parhaat. Löytyykö seurastanne tänä vuonna Vuoden sukelluskouluttaja tai Vuoden uppopalloilija, vai olisiko seuranne jopa Vuoden seuran valinnan arvoinen? Tehkää esityksiä ja muistakaa myös hakea huomionosoituksia aktiiveillenne. Pyöreitä vuosia täyttävää sukelluskonkaria voi muistaa esim. merkkipäiväartikkelilla sukeltaja.fi-sivustolle. 

Toimisto palvelee

Liiton toimisto auttaa ja palvelee, ole yhteydessä office@sukeltaja.fi. Tullessanne noutamaan tilauksia tai vierailemaan toimistolla, pyydämme olemaan ennakolta yhteydessä ja sopimaan asiasta. Toimiston henkilökunta antaa ohjeet taloon saapumisesta ja tulee ottamaan vastaan ovella. Näin siksi, että tiloissa työskentelee useiden lajiliittojen henkilökuntaa.


Koulutusta ja materiaaleja

olympiakomitea.fi palvelee

Suomen Olympiakomitean tehtävänä on luoda liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. Olympiakomitean sivuilta löytyy tietoa koulutuksista ja muista seurapalveluista, ja Seuratoiminnan Helpdesk palvelee seuroja ongelmatilanteissa.

Liikunnan aluejärjestöt

Liikunnan aluejärjestöt ovat seuroille hyvä yhteistyökumppani ja tarjoavat paljon seurajohdon ja ohjaamisen sekä valmentamisen peruskoulutuksia, joita kannattaa hyödyntää. Aluejärjestöillä on myös hyvät verkostot kotikuntanne alueella, ja vaikuttamistyötä kannattaa tehdä yhdessä. Lista aluejärjestöistä löytyy täältä. Lisätietoja aluejärjestöjen koulutuksista.

Vuosikertomus

Liiton vuosikertomuksesta saa hyvän läpileikkauksen siitä mitä kaikkea Liiton toiminnan piirissä tapahtuu. Linkitä vuosikertomus seurasi kotisivuille, niin muutkin tietävät. Vuoden 2018 vuosikertomus viedään issuu.comiin 6.4. pidettävän kevätkokouksen jälkeen.

Uusittu sähköinen Sukella Suomessa -esite

Liiton Sukella Suomessa -esite on uusittu. Se on helppo ja visuaalinen tapa kertoa Suomen sukellusmahdollisuuksista lajista kiinnostuneille. Esite on seurojen käytössä sähköisenä ja toimistolta on saatavilla myös painettua esitettä jaettavaksi esim. sukellusta esittelevissä tapahtumissa. Upota esite kotisivuillenne ja linkitä sitä some-kanavillenne. Vanha esite tullaan poistamaan käytöstä helmikuun loppuun mennessä.

Liitto tarjoaa myös muita materiaaleja seurojen käyttöön. Tunnetko snorkkelisukellusvideon, A-lippu-kampanjan ja lajiesitteet tai sukella Suomessa - beachflagit, joita voi pyytää toimistolta lainaan tapahtumiin? Linkitä niitä, laita Liiton uutisfeed seurasi kotisivuille ja jaa Liiton Facebook-postauksia eteenpäin. Kannattaa hyödyntää valmiina olevia materiaaleja ja kertoa minkälaista markkinointimateriaalia tarvitsette: tehdään se yhdessä.

TULOSSA! Laitesukellusintroa esittelevä video

Sukeltajaliitto tuottaa yhdessä Nousu ry:n ja Metropolian AV-opiskelijoiden kanssa laitesukellusintroa esittelevän videon. Video julkaistaan helmikuussa ja seurat voivat linkittää sitä sivuilleen ja somekanavilleen.


Ole aktiivinen ja osallistu

Avoin ja näkyvä

Paras tapa herättää kiinnostusta mahdollisissa uusissa jäsenissä on olla aktiivinen ja kertoa avoimesti seuran toiminnasta eri foorumeilla. Seura kotisivujen tulisi olla ajan tasalla ja tiedusteluihin kannattaa vastata ripeästi. Mukavat kuvat harrastuksesta lisäävät kiinnostusta. Monilla seuroilla on avoimet Facebook-sivut, joilla jäsenet kertovat seuran retkistä ja tapahtumista. Yhä useammalla on myös Instagram-tili. Lajista kiinnostuneet hakevat tietoa kursseista myös sosiaalisesta mediasta, joten seuran kannattaa näkyä siellä.

Vuosikokoukset

Osallistuuko seurasi Liiton vuosikokouksiin? Vuosikokoukset ovat paitsi mahdollisuus vaikuttaa Liiton toimintaan, myös mahdollisuus verkostoitua ja tavata muiden seurojen jäseniä sekä Liiton luottamushenkilöitä. Kevätkokous järjestetään 6.4.2019 Kotkassa. Syyskokous pidetään 5.10.2019 Helsingissä. 

Sukeltaja-lehti

Sukeltaja-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seurat saavat ilmaiseksi pikkuilmoituksia Sukeltaja-lehteen kertoessaan tapahtumistaan, jotka ovat avoimia kaikille. Lisätietoja kristiina.karila@sukeltaja.fi.

Tapahtumat

Liitto järjestää vuosittain ison joukon koulutuksia ja muita tapahtumia, osin yhteistyössä seurojen kanssa. Ajankohtaiset tiedot löytyvät www.sukeltaja.fi Tapahtumakalenterista, ja Liitto viestii myös uutiskirjein ja sosiaalisen median kautta. Muistakaa myös ilmoittaa omat tapahtumanne Liiton Tapahtumakalenteriin.

Vapaaehtoiseksi

Liiton toiminnassa pääsee mukaan mielenkiintoisiin tehtäviin lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Liiton hallitukseen, valiokuntiin ja niiden eri työryhmiin haetaan jatkuvasti uusia aktiiveja. Löytyisikö teidän seurastanne sellaisia henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan Liiton tehtävissä? Lisätietoja Tehtäväpankista.


Miksi kannattaa kuulua Liittoon?

Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen piti lokakuussa Liiton syyskokouksessa esityksen, jossa hän kertoi, mitä hyötyä seuralle on Sukeltajaliiton jäsenyydestä. Esitys löytyy täältä, ja sitä voi jakaa seuran jäsenistölle tai linkittää kotisivuille jne.

Jäsenmaksutulot ovat Liiton suurin yksittäinen tulonlähde, joka turvaa Liiton taloudellisia toimintaedellytyksiä. Kaikkien seurojen tulee hoitaa velvoitteensa Liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Seuran tulee ilmoittaa kaikki jäsenensä Liiton rekisteriin ja maksaa jäsenmaksut sen mukaan kuin kevätkokous kulloinkin päättää.

Yhdessä olemme enemmän - tehdään vuodesta 2019 yhdessä hyvä sukellusvuosi!

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer