Kouluttajaposti 4/2019 18.4.2019

Tässä kirjeessä:

 • Vuoden sukelluskouluttaja
 • CMAS Recreational Trimix -järjestämisohje julkaistu
 • CMAS Rescue Diver pilotointivaiheessa
 • Jäsenetuja Ursuitilta

Vuoden sukelluskouluttaja

Sukeltajaliiton kevätkokouksessa 6.4. palkittiin Vuoden 2018 parhaat ja jaettiin muita huomionosoituksia. Vuoden sukelluskouluttaja -palkinnon sai Marko Niinistö Sukellusseura Simppu ry:stä.

Marko Niinistö on pitkään toiminut aktiivisena kouluttajana Sukellusseura Simpussa. Hän on myös toiminut useissa eri tehtävissä seuran hallituksessa, mukaan lukien puheenjohtajan tehtävät. Tällä hetkellä hän on seuran varapuheenjohtaja.

Sukellusseura Simppu on toiminut aktiivisesti mahdollistaakseen seuran tarvitsemien koulutusten toteutumisen. Seura on mm. isännöinyt Sukeltajaliiton järjestämiä ensiapukouluttaja- ja laitesukelluskouluttajakursseja. Marko Niinistö on omalta osaltaan ollut mukana vaikuttamassa näiden kurssien onnistuneeseen toteutumiseen.

Marko osallistuu Liiton e-oppimistyöryhmän työskentelyyn ja tuottaa aktiivisesti uusia kehitysideoita. Hän on tuottanut Sukeltajaliitolle uusia koulutusmateriaaleja, videoita, kurssien järjestämisohjeita ja e-oppimateriaalia ja järjestänyt pilottikursseja Sukellusseura Simpussa. Tässä työskentelyssä hän on hyödyntänyt esimerkillisesti oman seuransa kouluttajia ja oppilaita.

Marko Niinistö on Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunnan jäsen vuoden 2019 alusta lähtien.

Kuten joka vuosi, tälläkin kerralla hyviä ja hyvin perusteltuja ehdotuksia tuli runsaasti. Jokainen ehdokkaista olisi ollut palkitsemisen arvoinen, mutta valitettavasti joka vuosi voidaan valita vain yksi Vuoden sukelluskouluttaja. Jos ja kun ehdotetun kouluttajan ansiokas toiminta jatkuu edelleen tänä vuonnakin, ehdottakaa rohkeasti häntä uudelleen seuraavalla kerralla! Muistakaa myös Sukeltajaliiton muut palkitsemismahdollisuudet!


CMAS Recreational Trimix - järjestämisohje julkaistu

CMAS Recreational Trimix -kurssin suomenkielinen järjestämisohje on julkaistu. Myös kurssin e-oppimismateriaali on valmis ensimmäisiin pilotointeihin.

Jos olet kiinnostunut pilottikurssin järjestämisestä ja CMAS Recreational Trimix -kouluttajan näyttökokeen suorittamisesta, ota yhteyttä mika.rautiainen@sukeltaja.fi.


CMAS Rescue Diver pilotointivaiheessa

CMAS Rescue Diver -kurssin e-oppimismateriaalin ensimmäinen versio on avattu pilottikäyttöön. Pilotointiin halukkaat seurat saavat sen käyttöönsä kunhan sitoutuvat antamaan palautetta. Kurssin teoriakoe valmistuu huhtikuun loppuun mennessä.

Jos olet kiinnostunut pilotoimaan CMAS Rescue Diver -kurssin e-oppimismateriaalia omalla kurssillasi, ota yhteyttä office@sukeltaja.fi.


Vanhoja kurssidioja poistuu Materiaalipankista 30.4.

Kuten jo aikaisemmissakin Kouluttajaposteissa on kerrottu, Liiton sivujen materiaalipankin Kouluttajamateriaali-kansiossa olevat diat ovat koulutusuudistusten mukana osittain vanhentuneet. Niitä ei enää päivitetä: laitesukellusvaliokunnan materiaalityöryhmä keskittää resurssinsa nykyaikaisten ajantasaisten e-oppimismateriaalien laatimiseen.

Seuraaville kursseille on jo käytettävissä e-oppimismateriaali, joten niihin liittyvät diat poistetaan Kouluttajamateriaali-kansiosta 30.4. jälkeen:

 • Laitesukelluksen peruskurssi
 • Laitesukelluksen jatkokurssi
 • Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
 • Nitroksisukeltamisen peruskurssi
 • Sukellusturvallisuuskurssi

Seuraaviin kursseihin ei vielä ole e-oppimismateriaalia valmiina, joten niiden diat jätetään edelleen Materiaalipankkiin siihen saakka, kun niiden e-oppimismateriaalit valmistuvat. Kouluttajan on kuitenkin tiedostettava, että diat sisältävät myös vanhentunutta materiaalia. Kouluttajan onkin varauduttava korjaamaan mahdolliset virheet luentoa pitäessään.

 • Laitesukelluskokeilu
 • Kuivapukukurssi

Niiden kurssien diat, joihin Sukeltajaliitto omistaa tekijänoikeudet ovat Materiaalikansiossa avoimessa PowerPoint-muodossa, ja kouluttajat saavat muokata niitä vapaasti tarpeen mukaan. Kouluttaja voi myös tehdä omia kalvojaan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Esim. jos koulutustilanne tapahtuu olosuhteissa, joissa e-oppimismateriaaliin ei syystä tai toisesta ole pääsyä.


Jäsenetu: Ursuitin perusvälineet ja märkäpuvut 30 % alennuksella

Nyt kannattaa päivittää omia ja seurojen perusvälineitä ja märkkäreitä! Sukeltajaliiton seurojen jäsenet saavat 30 % alennuksen Ursuitin perusvälineistä ja märkäpuvuista. Alennuksen saa koodilla 99DCMMf2 tehdessään tilauksen Ursuitin verkkokaupassa. Etu on voimassa 31.5.2019 asti.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer