Kouluttajaposti 6/2019 20.8.2019

Tässä kirjeessä:

 • Täydennyskoulutus lähikouluttajasta CMAS M1-kouluttajaksi
 • CMAS Two Star Instructor -kurssi
 • DAN-ensiapukouluttajakurssi
 • Tekijää haetaan kuivapukukurssin e-oppimismateriaalille
 • Ohje CMAS M1- ja M2 -kouluttajien kouluttamiseen paikallisesti
 • CMAS M3 -kouluttajaksi?

Täydennyskoulutus lähikouluttajasta CMAS M1-kouluttajaksi

21.-22.9. Vaasa

Täydennyskoulutuksessa on tavoitteena korottaa Sukeltajaliiton lähikouluttajien kouluttajaosaamisen CMAS One Star Instructor -luokkaan. Kurssi antaa valmiudet toimia laitesukelluskokeilun, CMAS One Star Diver -kurssin, CMAS Dry Suit Diver -kurssin ja CMAS Ice Diver -kurssin vastuukouluttajana. Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Kurssin hinta 120 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Majoitus ja ruokailu eivät sisälly kurssin hintaan, vaan jokainen vastaa niistä kustannuksista itse.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen


CMAS Two Star Instructor -kurssi

25.-27.10. Kuopio

CMAS Two Star Instructor -kurssin tavoitteena on CMAS One Star Instructoreiden osaamisen syventäminen sukelluskoulutuksen käsitteisiin, periaatteisiin ja taitoihin liittyen. Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseille kouluttajille valmiudet kaikkien CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien harrastesukelluskurssien vastuukouluttajana toimimiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Kurssin hinta 260 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-harrastesukelluskurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Majoitus ja ruokailu eivät sisälly kurssin hintaan, vaan jokainen vastaa niistä kustannuksista itse.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen


DAN-ensiapukouluttajakurssi

26.-27.10. Helsinki

Kurssi sisältää perusensiavun ja sydäniskurin käytön (DAN Basic Life Support+ Automated External Defibrillation), happiensiavun peruskurssin (DAN O2) sekä neurologinen tutkiminen(DAN NEURO) kouluttajaosiot.

Pääsyvaatimus: Voimassaoleva sukelluskouluttajakortti ja voimassaoleva DAN-jäsenyys. Oppilaalla tulee olla edellä mainittuihin osioihin liittyvät DAN Provider-tason kurssit käytynä alle 2 vuoden aikana.

Hinta: 675 euroa sisältäen opetuksen ja oppimateriaalin. Majoitus ja ruokailu eivät sisälly kurssin hintaan, vaan jokainen vastaa niistä kustannuksista itse.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 


Tekijää haetaan kuivapukukurssin e-oppimismateriaalille

E-oppimismateriaalien tekijätyöryhmä hakee vahvistusta henkilöstä, joka ottaisi CMAS Dry Suit Diver -kuivapukukurssin materiaalin loppuun saattamisen tehtäväkseen.

Projektia ei tarvitse aloittaa aivan tyhjästä, paljon pohjatyötä on jo tehtynä:

 • kurssin järjestämisohje on valmiina
 • pohjoismaisia materiaaleja on jo suomennettu
 • suomennetut materiaalit on jo viety valmiiksi e-oppimisympäristöön kurssin työversioon.

Tekemistä on kuitenkin vielä aivan riittävästi jäljelläkin:

 • suomennokset ovat raakakäännöksiä ja niissä riittää vielä hiomista
 • joitain CMAS:n standardin mukaisia sisältöjä puuttui kokonaan pohjoismaisista materiaaleista
 • harjoitustehtävät ja tentti puuttuvat
 • kuvitus puuttuu.

Materiaalityöryhmältä tulet saamaan tukea ja apua:

 • materiaalityöryhmän ohjeet löytyvät e-oppimisalustalta
 • materiaalityöryhmä pitää säännöllisesti skype-kokouksia
 • materiaalityöryhmä järjestää tapaamisen vähintään kerran vuodessa
 • voit aina kysyä neuvoja ryhmän muilta jäseniltä.

Ota yhteyttä mika.rautiainen@sukeltaja.fi


Ohje CMAS M1- ja M2 -kouluttajien kouluttamiseen paikallisesti

Perinteisesti laitesukelluskouluttajakurssit on järjestänyt laitesukellusvaliokunta. Kouluttajakursseja on järjestetty eri puolilla Suomea myös seurojen isännöimänä, mutta silloinkin virallisena järjestäjänä on ollut valiokunta ja kouluttajina ovat toimineet liittokouluttajat.

15.12.2018 julkaistussa Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli -asiakirjassa avattiin CMAS M1- ja M2 -kurssien järjestämismahdollisuus Sukeltajaliiton/laitesukellusvaliokunnan lisäksi myös Liiton jäsenseuroille ja yhteisöjäsenille. Kurssin vastuukouluttajana toimimiseen tuli mahdollisuus myös sellaisille CMAS M3 -kouluttajille, joita Sukeltajaliiton hallitus ei ole nimennyt liittokouluttajan tehtäviin.

Uuden toimintamallin tavoitteena on lisätä kouluttajakoulutuksen joustavuutta ja tarjontaa. Seura/yhteisöjäsenvetoisesti järjestettävällä kouluttajakurssilla voidaan joustavammin muokata kurssin järjestämispaikkaa, aikatauluja ja toteutustapaa osallistujalähtöisemmäksi. Samalla voidaan paikkakunnan läheisyyden ja paikallisten olosuhteiden hyödyntämisellä järjestää koulutus kustannustehokkaasti. Tavoitteena on lisätä kouluttajakoulutuksen tavoitettavuutta ja sitä kautta myös kouluttajien määrää seuroissa ja yhteisöjäsenten toiminnassa.

Uudessa CMAS M1- ja M2 -kurssien järjestäminen - Ohje CMAS M3 -kouluttajalle -ohjeessa annetaan CMAS M3 -kouluttajalle käytännön vinkkejä paikallisten kouluttajakurssien järjestämisestä. Ohje löytyy Materiaalipankista.


CMAS M3 -kouluttajaksi?

Materiaalipankista löytyy myös CMAS M3 -kurssin järjestämisohje. Uusia CMAS M3 -kouluttajia koulutetaan liittokouluttajien järjestämien kouluttajakurssien yhteydessä. Tämän syksyn kouluttajakursseilla syyskuun Vaasan kurssilla on vielä tilaa yhdelle CMAS M3 -harjoittelijalle, lokakuun Kuopion kurssin CMAS M3 -harjoittelijapaikat on jo täytetty.

Jos kiinnostut M3-kouluttajaksi lähtemisestä, ota yhteyttä Sukeltajaliiton koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi.


Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer