Kouluttajaposti 7/2019 12.9.2019

Tässä kirjeessä

  • CMAS Two Star Instructor -kurssi 25.-27.10. Kuopio
  • DAN-ensiapukouluttajakurssi 26.-27.10. Helsinki
  • Optima-ympäristö poistuu käytöstä
  • Miten Priimaan pääsee?
  • Erilaisten varustekokoonpanojen hallitseminen CMAS P1 -koulutuksessa

CMAS Two Star Instructor -kurssi

25.-27.10. Kuopio

CMAS Two Star Instructor -kurssin tavoitteena on CMAS M1 -kouluttajien osaamisen syventäminen sukelluskoulutuksen käsitteisiin, periaatteisiin ja taitoihin liittyen. Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseille kouluttajille valmiudet kaikkien CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien harrastesukelluskurssien vastuukouluttajana toimimiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjakson alkua.

Kurssin hinta 260 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-harrastesukelluskurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Jokainen vastaa omista ruokailuistaan ja majoituksistaan itse, ne eivät sisälly kurssin hintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kalenterissa.


DAN-ensiapukouluttajakurssi

26.-27.10. Helsinki

Kurssi sisältää perusensiavun ja sydäniskurin käytön (DAN Basic Life Support+ Automated External Defibrillation), happiensiavun peruskurssin (DAN O2) sekä neurologinen tutkiminen(DAN NEURO) kouluttajaosiot.

Pääsyvaatimus: Voimassa oleva sukelluskouluttajakortti ja voimassa oleva DAN-jäsenyys. Oppilaalla tulee olla edellä mainittuihin osioihin liittyvät DAN Provider-tason kurssit käytynä alle 2 vuoden aikana.

Hinta: 675 euroa sisältäen opetuksen ja oppimateriaalin. Majoitus ja ruokailu eivät sisälly kurssin hintaan vaan jokainen vastaa niistä kustannuksista itse.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kalenterissa.


Optima-ympäristö poistuu käytöstä

Discendum Oy lanseerasi uuden Priima-oppimisympäristön vanhan Optiman seuraajaksi aivan vuoden 2018 lopussa. Sukeltajaliiton materiaalityöryhmä aloitti välittömästi kurssipohjien rakentamisen uudelle alustalle, ja jo maaliskuusta 2019 lähtien kaikki uudet CMAS P1 -kurssit ovat alkaneet Priiman puolella. Kevääseen mennessä lähes kaikkien muidenkin kurssien toteutus oli jo siirtynyt Priimaan. Viimeisenä uudelle alustalle siirtyi CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssi nyt syksyllä.

Tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki Optiman puolella aloitetut kurssit on jo ehditty viedä valmiiksi asti. Optimassa on kyllä jonkin verran oppilaita, joilla järjestelmän mukaan kurssisuoritus on kesken, mutta laitesukellusvaliokunnan käsityksen mukaan he ovat enimmäkseen sellaisia, jotka ovat keskeyttäneet kurssin, eikä heillä ole tarkoitustakaan jatkaa sitä loppuun lähiaikoina.

Sukeltajaliitto luopuu Optimasta lokakuun lopussa. Viimeinen päivä, jolloin Optima on käytössä, on 31.10.2019, jonka jälkeen se sulkeutuu.

Jos sinulla on oppilaita, joilla on kurssisuoritus kesken vielä lokakuun lopussa ja joilla on tarkoitus suorittaa kurssi loppuun, ota yhteyttä office@sukeltaja.fi

Oppilaiden suoritustietojen arkistointia varten voit tallentaa teoriakokeiden suoritustiedot omalle koneellesi. Jos et ole jo tehnyt sitä, voit tehdä sen (jokaisen Optima-kurssisi kohdalla erikseen) valitsemalla kurssin teoriakoe > Tilasto.


Miten Priimaan pääsee?

Priiman kirjautumisosoite on https://my.priimalms.com/ns/sukeltaja. Muista tallentaa se kirjanmerkkeihisi!

Myös sukeltaja.fi sivun ihan alareunassa keskellä on linkki Priimaan (ja 31.10. saakka vielä Optimaankin).

Kouluttajan ohjeita e-oppimiskurssin perustamiseen löydät Liiton Materiaalipankista.


Erilaisten varustekokoonpanojen hallitseminen CMAS P1 -koulutuksessa

Eräissä sukellusseuroissa on seuran koulutuskalustossa siirrytty tekniikkasukellustyyppiseen varustekokoonpanoon. Tämä on herättänyt jonkin verran kysymyksiä siitä, voiko näin toimia ja mitä koulutuksessa pitää ottaa huomioon tässä tapauksessa.

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisissä koulutusohjeissa määritellään oppilaan ja kouluttajan vähimmäisvarustus laitesukelluskoulutuksessa. Sukelluslaitteen osalta sanotaan: "sukelluslaite, jossa on vaihtoehtoinen hengityskaasun lähde ja pullopainemittari". Ohjeen Käsitteet ja määritelmät -osassa vaihtoehtoinen hengityskaasun lähde määritellään seuraavasti: "Kaasu loppu -tilanteessa käytettäväksi tarkoitettu varajärjestelmä. Varajärjestelmä voi olla vara-annostin (octopus), kahdennettu laite, jossa on kaksi paineenalenninta ja kaksi annostinta tai itsenäinen varakaasusäiliö."

Tämä ohje tarkoituksellisesti jättää avoimeksi eri varustekokoonpanojen mahdollisuuden.

CMAS P1 -kurssin järjestämisohjeessa ei erikseen määritellä, mitä varustekokoonpanoa oppilaiden tai kouluttajien on käytettävä kurssilla. Monimuotoisten koulutustapojen ja joustavuuden salliminen ovat olleet keskeisiä tavoitteita koulutusuudistuksessa, myös tässäkin asiassa.

Kurssin opetusmateriaalit, mukaan lukien mallisuoritusvideot, on kuitenkin tehty niin, että esimerkit koskevat normaalia harrastesukellusvarustusta. Lähes kaikki maailman harrastesukeltajat käyttävät normaalia harrastesukeltajan varustekokoonpanoa, joten vähimmäisvaatimus peruskoulutetulle sukeltajalle ennen kansainvälisen kortin myöntämistä on, että hän ymmärtää ja hallitsee maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetyn varustekokoonpanon.

Myös kouluttajan vähimmäisvaatimus varustekokoonpanojen osalta on, että kouluttaja hallitsee harrastesukeltajan tavanomaisen varustekokoonpanon ja kykenee näyttämään kaikki esimerkkisuoritukset ainakin sitä käyttäen. Mikäli kouluttajan omassa seurassa käytetään tekniikkasukelluskokoonpanoa jo CMAS P1 -tasolla, hänen tulee kyetä näyttämään esimerkkisuoritukset lisäksi myös sitä käyttäen.

Kouluttajan tulee huomioida:

  • CMAS One Star Diver -kurssi ei ole tekniikkasukelluskurssi.
  • Tekniikkasukelluskokoonpanolla koulutetut harrastussukeltajatkin sukeltavat aina silloin tällöin muidenkin sukeltajien kuin pelkästään oman seuran jäsenten kanssa. Tällöin sukellusryhmän muut jäsenet tulevat lähes poikkeuksetta käyttämään normaalia harrastesukelluskokoonpanoa, eivät tekniikkasukelluskokoonpanoa.
  • Erityisesti kaasunjakaminen tapahtuu normaalilla varustuksella eri lailla kuin tekniikkasukellusvarustuksella.
  • Kouluttajan velvollisuus on varmistua siitä, että hänen oppilaansa ymmärtävät myös normaalin varustekokoonpanon ja osaavat toimia oikein hätätilanteessa, kun osallisena on normaalia varustekokoonpanoa käyttäviä harrastesukeltajia.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer