Kouluttajaposti 8/2019 21.10.2019

Tässä kirjeessä

  • Blogijulkaisu Priiman oppimisen seurantatyökaluista
  • Optima-ympäristö poistuu käytöstä
  • Koulutukset kovassa kasvussa

Blogijulkaisu Priiman oppimisen seurantatyökaluista

Oppimisen seuranta on tärkeää sekä kouluttajalle että oppilaalle. Käy katsomassa Priima-blogista, mitä työkaluja kouluttajalla on käytettävissään oppilaiden työskentelyn seurantaan ja kuinka oppilas voi seurata omaa etenemistään oppijan polulla.


Optima-ympäristö poistuu käytöstä

Kuten edellisessä Kouluttajapostissa kerrottiin, Sukeltajaliitto luopuu Optima-oppimisympäristöstä lokakuun lopussa. Uudet kurssit on perustettu uuteen Priima-oppimisympäristöön jo pidemmän aikaa, ja nyt on aika siirtyä kokonaan Priiman käyttöön. Viimeinen päivä, jolloin Optima on käytössä on 31.10.2019, jonka jälkeen se sulkeutuu.

Optimassa on jonkin verran oppilaita, joilla järjestelmän mukaan kurssisuoritus on kesken. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että he ovat enimmäkseen kurssinsa keskeyttäneitä. Jos sinulla on oppilaita, joilla kurssisuoritus on Optimassa kesken vielä lokakuun lopussa ja joilla on tarkoitus suorittaa kurssi loppuun, ota yhteyttä office@sukeltaja.fi.

Oppilaiden suoritustietojen arkistointia varten voit tallentaa teoriakokeiden suoritustiedot omalle koneellesi. Jos et ole jo tehnyt sitä, voit tehdä sen (jokaisen Optima-kurssisi kohdalla erikseen) valitsemalla kurssin teoriakoe > Tilasto.


Koulutukset kovassa kasvussa

Laitesukelluskoulutus selätti taantuman muutama vuosi sitten ja elää nyt nousukautta. Koulutuksen joustavuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi tehdyt toimenpiteet (turvaohjeen uudistaminen, yleisen koulutusohjeen uudistaminen, kurssien järjestämisohjeiden uudistaminen ja e-oppimistyökalujen käyttöönotto) ovat kantaneet hedelmää.

Seurat ovat myös oppineet käyttämään sosiaalista mediaa kurssien markkinoinnissa. Esimerkkinä tästä seura, joka sai hyvän tuoton rahoilleen, kun 50 euron mainos Facebookissa poiki laitesukelluksen peruskurssille kolme kertaa suuremman osallistujamäärän verrattuna edellisen vuoden kurssiin, jota markkinoitiin perinteisellä tavalla.

Laitesukelluksen peruskurssin kortituksissa onkin jo ohitettu edellisen vuoden loppuun mennessä tehtyjen kortitusten määrä, vaikka tätä vuotta on vielä pari kuukautta jäljellä. Syksyllä alkoi useita suuria kursseja, joten jos niiden avovesiharjoitukset ehditään vielä pitämään ennen jäiden tuloa, tämän vuoden kortitusmäärä tulee laitesukelluksen peruskurssin osalta kasvamaan vieläkin suuremmaksi.

Mielenkiintoista on myös, että alle 14-vuotiaiden laitesukelluksen peruskurssin suorittaneiden (nykyään CMAS Children Diving Gold, aikaisemmin Junior Scuba) kortituksissa on tänä vuonna tehty kaikkien aikojen ennätys.

Kuva: Peruskurssin kortitusmäärät

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer