Kouluttajaposti 9/2019 18.12.2019

Tässä kirjeessä

 • Päivitettyjä ja uusia ohjeita
 • Kuva CMAS-korttiin
 • Terveysselvitys, lääkärintodistus ja GDPR
 • Haetaan tekijöitä CMAS Compressor Operator -kurssille
 • Toimisto suljettuna 21.12.-1.1.

Päivitettyjä ja uusia ohjeita

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt seuraavia ohjeiden päivityksiä ja uusia järjestämisohjeita:

CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje 2020

 • Ohjetta on päivitetty
 • Tehty päivityksiä käsitteisiin ja määritelmiin, kurssin käytännön järjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja korttien uusimista koskeviin ohjeisiin
 • Lisätty uusi luku 8. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
 • Lisätty taulukko eräistä kurssivaatimuksista

Laitesukelluksen turvaohje 2020

 • Ohjetta on päivitetty
 • Palautteessa epäselviksi koettuja kohtia on tarkennettu
 • Ohjetta on täydennetty Näkyvyys pinnalla -luvulla
 • Suomalaiset viranomaiset ovat yhtenäistäneet köysimerkkejään. Aiemmin Sukeltajaliiton köysimerkit ovat noudattaneet pelastustoimen merkkejä. Tässä päivityksessä köysimerkit on yhdenmukaistettu yhtenäisten viranomaismerkkien kanssa. Muutokset kohdistuvat etsintämerkkeihin.

CMAS Compressor Operator -kurssin järjestämisohje

 • Kyseessä on uusi ohje
 • Kurssin oppilasmateriaalin tuotanto käynnistyy vuonna 2020
 • Ohjetta voi käyttää kurssin järjestämiseen ja oppilaita voidaan kortittaa jo ennen oppilasmateriaalin valmistumista. Silloin kouluttajan on itse huolehdittava järjestämisohjeen mukaisesta teoriaopetuksesta.

CMAS Gas Blender järjestämisohje

 • Ohje korvaa aikaisemman CMAS Nitrox Gas Blender -järjestämisohjeen ja täydentää sitä CMAS Trimix Gas Blender -koulutuksen osalta.

Päivitetyt ja uudet ohjeet astuvat voimaan 1.1.2020. Vanhojen ohjeiden voimassaollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun kurssin aloitushetkellä voimassaolleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

Myös vanhat, tämän vuoden loppuun asti voimassa olevat ohjeversiot löytyvät samasta kansiosta vielä tämän vuoden loppuun saakka.


Kuva CMAS-korttiin

1.1.2020 jälkeen Sukeltajaliiton piirissä myönnettäviin CMAS-kortteihin tulostetaan kortinhaltijan kuva. Kuvallista korttia on toivottu jäsenpalautteissa. Erityisesti Aasiassa matkustettaessa on helpompi päästä sukeltamaan kuvallisen kortin kanssa.

Neuvokaa oppilaita, että he käyvät lataamassa sukeltaja.fi-jäsensivustolla omiin tietoihinsa kuvan valmiiksi. Myös kaikkien muidenkin jäsenten kannattaa ladata kuva valmiiksi, vaikka he eivät tällä hetkellä olisikaan sukelluskurssilla. Kun esimerkiksi kortin uusinta tulee ajankohtaiseksi, on kuva valmiina henkilön omissa tiedoissa.

Kuvan tulee olla sellainen, että kortinhaltija on tunnistettavissa kuvasta. Esimerkiksi ei hattua tai aurinkolaseja päässä.

Ominaisuus ei nosta kortin hintaa, vaan hinta säilyy samana 38 euroa. Sukelluskurssien oppilaspaketeissa kortti sisältyy edelleen paketin hintaan.

Asiasta tiedotetaan Liiton uutiskirjeissä ja Sukeltaja-lehdessä. Tieto ja ohjeet kuvan lataamisesta tullaan myös lisäämään kaikkien kurssien e-oppimismateriaaleihin.

Lataa kuva näin:

 • kirjaudu jäsensivustolle www.sukeltaja.fi
 • valitse vasemman laidan valikosta Omat yhteystiedot ja Lataa kuva korttiin
 • valitse tarkkuudeltaan vähintään 560 x 740 px kokoinen kuva ja paina Aloita lataaminen.

Terveysselvitys, lääkärintodistus ja GDPR

Kouluttajilta on saatu kysymyksiä, miten terveysselvitys ja sukeltajan lääkärintodistus suhtautuvat nykyisiin tietosuojaa koskeviin määräyksiin ja erityisesti mikä vaikutus tietosuojamääräyksillä on oppilaan tietojen säilyttämisestä kansainvälisissä standardeissa annettuun 7 vuoden säilytysaikaan.

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen yhdistys SSLY on laatinut terveysselvityslomakkeen niin, että siinä kerrotaan laitesukelluksen lääketieteelliset riskitekijät ja selvityksen tekijä kuittaa niistä jokaisen kohdalle, että hän on lukenut ja ymmärtänyt tiedon. Selvityksen tekijän terveystietoja ei siis kysytä, eivätkä ne terveysselvityslomakkeen kautta tule mitenkään sukellusseuran tietoon.

Sukeltajan lääkärintarkastuslomakkeeseen sen sijaan merkitään terveystietoja, koetuloksia jne., mutta nämä tiedot eivät koskaan tule sukellusseuran tietoon. SSLY:n julkaisema sukeltajan lääkärintarkastuslomake sisältää erillisen, irroitettavaksi tarkoitetun osan, jossa lääkäri vahvistaa todenneensa, että sukelluksen lääketieteellisiä esteitä ei ole havaittu. Tämä osa on se, joka seuralla ja kouluttajalla on oikeus ja velvollisuus tarkastaa. Muuta osaa lääkärintarkastuslomakkeesta ei ole tarkoitettu seuralle eikä kouluttajalle.

Koska kursseilla myönnetään kansainvälisesti hyväksyttyjä sukelluskortteja, Sukeltajaliiton ja Liiton jäsenseurojen pitää noudattaa kansainvälisiä standardeja. Lääketieteellisen sukelluskelpoisuuden selvittäminen on siksi tehtävä. Kyseessä ei myöskään ole pelkkä byrokratia: jos selvitystä ei tehdä, vaarantuu oppilaan oman turvallisuuden lisäksi myös kaikkien hänen mahdollisten sukelluspariensa turvallisuus.

Jos joku ehdottomasti kieltäytyy tekemästä terveysselvitystä tai näyttämästä lääkärintodistusta sukelluskelpoisuudestaan tai ei muuten omaa riittävää sukelluskuntoisuutta tai riittäviä valmiuksia, ei vastuukouluttaja voi hyväksyä häntä kurssille.

Tietoja säilytettävä 7 vuotta

Sekä CMAS:n standardit että sukelluskoulutusta koskevat ISO-standardit määräävät kurssin järjestäjää säilyttämään oppilasta ja hänen kurssisuorituksiaan koskevia tietoja seitsemän (7) vuoden ajan. Tietoja säilytettäessä on huomioitava tietosuojalait ja -asetukset. Kerättäviin tietoihin kuuluu myös tieto siitä, että terveysselvitys on tehty.

Säilytettävien tietojen osalta riittää, että kouluttaja tarkastaa, että oppilas on täyttänyt terveysselvityslomakkeen (tai näyttänyt lääkärintarkastuslomakkeen sukelluskelpoisuutta koskevan lausunto-osan) ja tekee oppilaan säilytettäviin tietoihin merkinnän, että terveysselvitys on tehty ja asia on tarkastettu. Kouluttajan ei tarvitse kerätä lomakkeita itselleen eikä säilyttää niitä.


Haetaan tekijöitä CMAS Compressor Operator -kurssille

CMAS Compressor Operator -kurssin suomenkielinen järjestämisohje tulee käyttöön 1.1.2020. Nyt haemme kompressoreihin ja täyttöpaikkojen vaatimuksiin perehtyneitä asiantuntevia jäseniä työryhmään CMAS Compressor Operator -kurssin oppilasmateriaalia tekemään.

Yhteydenotot mika.rautiainen@sukeltaja.fi


Toimisto suljettuna 21.12.-1.1.

Liiton toimisto on suljettuna 21.12.-1.1. Kiitos kuluneesta vuodesta, rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2020! 


 

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer