Kouluttajaposti 2/2020 13.2.2020

Tässä kirjeessä

  • Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien päivitystilaisuus Go Expo -messuilla 29.2.
  • CMAS Two Star Diver -kurssin järjestämisohje päivittyi
  • Nyt normaalia edullisemmin CMAS M1 -kurssille
  • Sukeltajaliiton Tähtiseuroille koulutusetuja
  • Lähikouluttaja
  • Oppilasmateriaaleja edullisemmin yhdistelmäpaketilla
  • Tutustu oppimateriaaliin etukäteen Dyykissa
  • Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien päivitystilaisuus Go Expo -messuilla 29.2.2020

Sukeltajaliitto osallistuu Go Expo -messuille 28.2.-1.3. Lauantaina 29.2. klo 12.30-15.30 järjestetään n. 3 tunnin mittainen CMAS-kouluttajien päivitystilaisuus Messukeskuksen Ballroom-tilassa (tila 103). Päivitystilaisuus on maksuton, mutta messuille sisäänpääsyä varten on ostettava pääsylippu täältä. Tilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista. Tule mukaan, jos olet muutenkin tulossa messuille tutustumaan messujen sukellustarjontaan! Ilmoittaudu päivitystilaisuuteen Liiton tapahtumakalenterin kautta.

Päivitystilaisuudessa keskustellaan mm. e-oppimisesta, tarjolla olevista kursseista ja siitä, mitä kursseissa on muuttunut, mitä uusia kursseja on tullut ja on tulossa, ideoista ja toimintamalleista kurssien järjestämiseen ja eri harjoituksiin, kokemuksista miten kursseja on vedetty eri seuroissa eri puolilla Suomea, miten kasvaneiden ryhmien suora valvonta tehdään turvallisesti jne.

Voitte toimittaa Sukeltajaliiton osastolle tietoa omasta seurastanne ja sen toiminnasta sekä messujen jälkeen järjestettävistä laitesukelluskokeiluista ja alkavista kursseista, niin teidän alueeltanne kotoisin olevat messuvieraat voidaan ohjata mukaan seuranne toimintaan. Seura voi myös mielellään varata Sukeltajaliiton osastolta ajan, jolloin sen edustajat ovat paikan päällä esittelemässä toimintaansa. Lisätietoja sari.nuotio@sukeltaja.fi ja kristiina.karila@sukeltaja.fi


CMAS Two Star Diver -kurssin järjestämisohje päivittyi

Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi 18.1. kokouksessaan CMAS P2-kurssin järjestämisohjeeseen tehdyt päivitykset. Sisältöä on muutettu lähemmäs CMAS-standardeja. Kurssin tavoitteita, osaamistasoa ja kortitusvaatimuksia on tarkennettu. Päivitetty ohje astui voimaan 1.2.2020. Vanhojen ohjeiden voimassaollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun kurssin aloitushetkellä voimassaolleiden ohjeiden mukaisesti.

CMAS P2 -kurssin materiaali e-oppimisympäristö Dyykissä on päivitetty vastaamaan uudistunutta ohjetta. 29.1.2020 jälkeen perustettavat uudet P2-kurssitoteutukset saavat käyttöönsä päivitetyn materiaalin. Päivitys ei tee muutoksia ennen päivityksen tapahtumista perustettujen kurssitoteutuksien materiaaliin. Näiltä kursseilta valmistuvat oppilaat saavat päivitetyn materiaalin käyttöönsä lukuversion muodossa sen jälkeen, kun heidät on kortitettu CMAS P2 -sukeltajiksi.


Nyt normaalia edullisemmin CMAS M1 -kurssille

Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta järjestää CMAS One Star Instructor -kurssin 18.-20.9. ja 2.-4.10. Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa.

Kurssin hinta on poikkeuksellisen edullinen, koska kurssin jälkimmäisen viikonlopun aikana suoritetaan Sukeltajaliiton ISO/EUF-sertifiointiin liittyvää auditointia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterista: https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11550/4912/413/413.html


Sukeltajaliiton Tähtiseuroille koulutusetuja

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Osana seurakehittämistä Sukeltajaliitto tukee Tähtiseuroja tarjoamalla heille koulutusetuja. Liiton hallituksen vahvistamat koulutusedut Tähtiseuroillemme löytyvät täältä.

Sukeltajaliiton jäsenseurat voivat hakea Tähtimerkkiä lasten ja nuorten ja/tai aikuisliikunnan toiminnalleen. Ota yhteyttä Liiton nuorisopäällikköön heli.halava@sukeltaja.fi tai koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi, mikäli seuranne on kiinnostunut lähtemään mukaan Tähtiseura-ohjelmaan.


Lähikouluttaja

Lähikouluttajia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva Sukeltajaliiton lähikouluttajakortti. Lähikouluttaja voi avustaa koulutustehtävissä eri tasoisilla sukelluskursseilla. Verrattuna CMAS Dive Leaderiin, lähikouluttaja on pidemmälle koulutettu ja hänellä on enemmän valmiuksia itsenäisempään toimintaan. Pääsääntöisesti kuitenkin myös lähikouluttaja toimii CMAS-kouluttajan valvonnassa.

Uusien lähikouluttajien kouluttaminen on vähitellen hiipunut seuroissa, mm. vuonna 2019 kortitettiin enää 4 uutta lähikouluttajaa. Yhtenä syynä tähän on varmasti ollut CMAS M1 -kurssien suurempi houkuttelevuus. Toinen syy on opetusmateriaalin puute: vanhentuneet materiaalit, joihin osittain liittyi myös tekijänoikeusongelmia, eivät enää ole käytettävissä ja laitesukellusvaliokunnan materiaaliryhmä on joutunut keskittymään muiden, kiireellisemmäksi katsottujen materiaalien tuotantoon.

Olemassa olevien lähikouluttajien asemassa ei kuitenkaan ole tapahtunut mitään muutosta. Lähikouluttajat jatkavat edelleen tehtävissään aivan normaalisti. Kun lähikouluttajakortti vanhenee, se uusitaan normaalisti. Lähikouluttajalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa CMAS M1 -kortti täydennyskoulutuksena, joka on sekä kevyempi että edullisempi verrattuna täysimittaiseen CMAS M1 -kurssiin. Jos täydennyskoulutuksen suorittaminen ei tällä hetkellä tunnu ajankohtaiselta, asialla ei ole kiire, vaan täydennyskoulutukseen voi hakeutua myöhemminkin. Ikkuna lähikouluttajien täydennyskoulutuksen mahdollisuuteen säilyy avoinna jatkossakin.

Lähikouluttaja, jonka kouluttajakortti on voimassa, voi toimia avustavissa tehtävissä laitesukelluskoulutuksessa, mm. kurssin paperityöt, oppilaiden varustetarkastukset, oppilaiden tasapainotuksen tarkastaminen jne. Lähikouluttajat voivat vastata avovesiharjoitusten turvallisuuden organisoinnista: sukellusvanhin, turvasukeltaja, poijun asentaminen, A-lippu jne. Lähikouluttajat voivat seurata oppilaiden kehitystä (taidollinen, asenteellinen), varmistaa oppilaiden ja kurssin vastuullisten kouluttajien turvallisuutta, harjoituttaa CMAS-kouluttajan opettamia taitoja, opettaa teorialuennoilla vastuukouluttajan harkinnan mukaan, näyttää mallisuorituksia, sukeltaa oppilaiden parina suoraa valvontaa edellyttävissä avovesiharjoituksissa, jne.


Oppilasmateriaaleja edullisemmin yhdistelmäpaketilla

Eräiden kurssien oppilaspaketit on mahdollista ostaa Liiton verkkokaupasta edullisempana yhdistelmäpakettina, kun kouluttaja tilaa molemmat materiaalit yhtä aikaa saman oppilaan käyttöön. Pääperiaatteena on, että yhdistelmäpaketissa ensimmäisen kurssin oppilasmateriaali on normaalihintainen, ja pakettiin sisältyvien muiden kurssien materiaalit saa n. -25% alennuksella.

Esimerkkinä CMAS One Star Diver ja CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssien yhdistelmäpaketti:

Oppilaspakettien normaalihinnat erikseen ostettuna ovat:
P1-kurssin -oppilaspaketti 99,00 euroa
Nitroksisukeltamisen peruskurssin -oppilaspaketti 59,00 euroa

Yhdistelmäpaketin hinta on 143,25 euroa

Näin ollen yhdistelmäpaketissakin ensimmäisen kurssin (CMAS P1) materiaali on normaalihintainen, mutta nitroksikurssin materiaalin saa n. -25% alennuksella.

Yhdistelmäpaketit voi tilata täältä: https://www.sukeltaja.fi/content/fi/40036/317/16062/Yhdistelm%C3%A4paketit.html

Yhdistelmäpakettien valikoima tulee jatkossa lisääntymään sitä mukaa, kun uusia erikoiskurssien verkkomateriaaleja valmistuu.


Tutustu oppimateriaaliin etukäteen Dyykissä

Kouluttajat ovat nyt saaneet käyttöönsä eri kurssien oppilasmateriaalien lukuversiot Dyykissä. Lukuversio on muuten identtinen oppilasmateriaalin tuoreimman päivitysversion kanssa, mutta se ei sisällä harjoitustehtäviä eikä lopputenttiä. Lukuversiot löydät välilehdeltä Opiskelija > Aktiivinen. Kun suunnittelet kurssin järjestämistä, voit tutustua oppilasmateriaaliin lukuversion avulla jo hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin oman kurssisi toteutus perustetaan.


Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten lähikouluttajille, CMAS One Star Instructor-, CMAS Two Star Instructor- ja CMAS Three Star Instructor -kouluttajille ja koulutusvastaaville. Ryhmä on suljettu, joten siellä voi keskustella vapaasti ja luottamuksella CMAS-koulutukseen liittyvistä asioista. Ryhmä löytyy täältä.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer