Seuraposti 3/2020 18.3.2020

Tässä kirjeessä

  • Koronaviruspandemian vaikutukset sukellusharrastukseen
  • Vaikutukset seurojen hallintoon
  • Vaikutukset seurojen talouteen

Koronaviruspandemian vaikutukset sukellusharrastukseen

Suomessa ja koko maailmassa jylläävä koronaviruspandemia on vaikuttanut myös Sukeltajaliiton ja sen seurojen ja yhteisöjäsenten toimintaan. Sukeltajaliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia ohjeistuksessaan.

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi kontaktit muihin ihmisiin minimoidaan. Tästä syystä kaikki Liiton järjestämät kurssit, kilpailut ja tapahtumat on peruttu ainakin huhtikuun loppuun saakka. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme muutoksista. Liiton toimisto palvelee etänä.

Suomen hallitus linjasi 16.3., että kaikki yli 10 hengen kokoontumiset kielletään ja kaikki julkisen puolen liikunta-, harrastus- ja muut kokoontumistilat suljetaan. Sukellusseuroja on suositeltu noudattamaan yleistä linjaa ja supistamaan tai keskeyttämään toimintansa toistaiseksi.

Ulkomaille sukeltamaan matkustamista on syytä välttää. UIkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista tällä hetkellä ja on kehottanut 17.3. suomalaisia matkailijoita palaamaan Suomeen heti kun mahdollista. Suomen rajat suljetaan torstaina, joten paluu voi viivästyä tai estyä kokonaan.

Lue aiheesta lisää Sukeltajaliiton hallituksen tiedotteista kotisivuilla linkki https://www.sukeltaja.fi/content/fi/40055/51230/Uutiset.html

Voiko sukeltaa?

Sukellusharrastusta voi jatkaa terveenä ulkoilmassa pienissä porukoissa tai oman parin kanssa viranomaisten rajoitukset ja määräykset huomioiden. Kehotamme noudattamaan hyvää käsi- ja yleishygieniaa ja sukelluksen turvaohjeita. On syytä huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Varusteiden lainaaminen ei ole suositeltavaa, ja niiden puhdistukseen ja desinfiointiin on syytä kiinnittää huomiota.

DAN Europe ohjeistaa sukeltajia sivuillaan

Seurojen kurssi-ilmoitukset Liiton tapahtumakalenterissa

Onko seurallanne kurssi-ilmoituksia lähiaikoina alkavista kursseista Liiton tapahtumakalenterissa? Olisi hyvä käydä kirjoittamassa ilmoitukseen vähän tarkentavaa tekstiä siitä, mitä kurssille tapahtuu nykytilanteessa. Kurssien aloittamisellehan ei sinänsä ole esteitä, koska teoriaosuus voidaan suorittaa etänä Dyykki-oppimisympäristössä. Käytännön harjoitukset voidaan siirtää suoritettavaksi sen jälkeen, kun tilanne normalisoituu.

Jos kurssi on päätetty perua kokonaan, olisi hyvä laittaa peruuntumisesta tieto ilmoitukseen.


Vaikutukset seurojen hallintoon

Monilla seuroilla vuosikokous määrätään säännöissä pidettäväksi keväällä. Tässä tilanteessa kokousta ei ehkä voida pitää.

Suomen Olympiakomitea suosittelee, että sääntömääräinen kokous siirretään säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Liiton kevätkokus peruttu

Sukeltajaliiton kevätkokous 4.4. Varkaudessa on peruttu, ja kokous siirretään pidettäväksi myöhemmin. Siitä ilmoitetaan sukeltaja.fi verkkosivuilla sääntöjen määräämällä tavalla vähintään kolme viikkoa aikaisemmin.

Lue tarkemmin vuosikokouksen siirtämisestä Olympiakomitean kotisivuilta.


Vaikutukset seurojen talouteen

Suomen Olympiakomitea toivoo, että seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa, vaikka urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Olympiakomitea esittää vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa).

Lue tarkemmin aiheesta

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer