Kouluttajaposti 5/2020 29.5.2020

Tässä kirjeessä

  • Koulutustoiminta 1.6. alkaen
  • CMAS Enriched Air Nitrox Diver -järjestämisohje päivittyy
  • Uusi järjestämisohje: CMAS Sidemount Diver
  • Normaalia edullisemmin CMAS M1 -kurssille
  • DAN-ensiapukouluttajaksi?
  • Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään
  • Uintiharjoitusten pilkkominen -webinaari 15.6.

Koulutustoiminta 1.6. alkaen

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja rajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Enintään 50 ihmisen kokoontuminen sallitaan, ja kuntien ja kaupunkien liikuntapaikkoja avataan. Kansalaisia kehotetaan edelleen suojelemaan riskiryhmiä, muistamaan hyvä käsi- ja yskimishygienia, pitämään riittävä etäisyys muihin ja jäämään kotiin, jos ei tunne oloaan täysin terveeksi. Lue tarkemmin voimassa olevista rajoituksista täältä.

Sukelluskoulutuksenkin kannalta tärkein turvallisuusohje on, että kaikkien sukelluskurssitapahtumaan osallistujien, niin kouluttajien, oppilaiden kuin avustajienkin, tulee olla täysin terveitä. Kotiin on jäätävä vähänkin oireisena.

Eri tahot ovat antaneet runsaasti rajoitusten keventämiseen liittyvää ohjeistusta. Sukeltajaliitto on 20.5. julkaissut kattavan tiedotteen, johon on myös koostettu eri tahojen antamaa ohjeistusta. Lue tiedote täältä.

Sukeltajaliitto tekee yhteistyötä sukellusturvallisuutta kehittävän DAN Europen kanssa. DAN Europe on julkaissut omat ohjeensa liittyen sukellukseen koronaviruspandemian aikana. Ne on suunniteltu osin kaupallisten sukelluskeskusten toimintaa ajatellen, mutta valtaosa ohjeista sopii erinomaisesti seurojenkin toimintaan. Ehdottomasti lukemisen arvoinen ohje on 27 sivua pitkä, ja käsittelee mm. mitä pitää ottaa huomioon paritarkastuksissa, hengityskaasun jakamisessa, laina- ja vuokravälineiden puhdistamisessa ja desinfioinnissa, veneestä sukeltamisessa, pullojen täytössä jne. Suomenkieliset ohjeet löytyvät täältä.

Koska uimahallien huoltotöitä on tänä vuonna päästy tekemään etuajassa, joillakin paikkakunnilla seurojen on ollut poikkeuksellisesti mahdollista hakea hallivuoroja kesälle. Jos uimahalli ei kuitenkaan ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista.


CMAS Enriched Air Nitrox Diver -järjestämisohje päivittyy

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin järjestämisohjeeseen päivityksiä, jotka astuvat voimaan 1.6.

Suurin osa muutoksista on pieniä, jotka kuitenkin vievät ohjetta entistä lähemmäksi nitroksikoulutusta koskevaa ISO-standardia.

Tärkein uusi asia on, että kouluttajien, joilla on vähintään CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti tai sitä korkeampi tekniikkasukelluskortti (tai vastaava toisen koulutusjärjestön kortti) ei enää tarvitse suorittaa CMAS-nitroksikouluttajan näyttökoetta. Heidän seuransa voi hakea heille CMAS Nitrox Instructor -kouluttajaoikeuksia laitesukellusvaliokunnalle esitetyllä kirjallisella hakemuksella. Jos tämä vaihtoehto on ajankohtainen, ottakaa yhteyttä mika.rautiainen@sukeltaja.fi.

Kuten normaalistikin, aina kun järjestämisohjeet päivittyvät, vanhojen ohjeiden aikana aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun vanhojen ohjeiden mukaisesti.

Päivitetty ohje löytyy Liiton sivuilta www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus


Uusi järjestämisohje: CMAS Sidemount Diver

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt uuden kurssin Sukeltajaliiton valikoimaan. CMAS Sidemount Diver -kurssin järjestämisohje astuu voimaan 1.6.

Kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaikentasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista sekä kehitetään niitä käytännön taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen.

CMAS Sidemound Diver Instructor ‐kouluttajanimitystä haetaan kirjallisella hakemuksella Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunnalta. Nimityksen edellytykset ovat:

  • Vähintään voimassaoleva CMAS M1‐kortti
  • Vähintään 25 kirjattua sidemount-sukellusta
  • Seuran kirjallinen esitys laitesukellusvaliokunnalle CMAS Sidemount Instructor ‐kortin myöntämisestä

Kurssin e-oppimismateriaali on työn alla Dyykki-oppimisympäristössä. Nyt kun järjestämisohje on hyväksytty, työryhmä pystyy viimeistelemään materiaalin käyttöön otettavaksi. Materiaalin valmistumisesta ilmoitetaan erikseen.

Uusi ohje löytyy Liiton sivuilta www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus


Normaalia edullisemmin CMAS M1 -kurssille

Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta järjestää CMAS One Star Instructor -kurssin 18.–20.9. ja 2.–4.10. Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa.

Kurssin hinta 240 euroa on poikkeuksellisen edullinen, koska kurssin jälkimmäisen viikonlopun aikana suoritetaan Sukeltajaliiton ISO/EUF-sertifiointiin liittyvää auditointia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterista.


DAN-ensiapukouluttajaksi?

Sukeltajaliiton ensiapukoulutusvaliokunta järjestää DAN ensiapukouluttajakurssin 24.–25.10.2020.

Kurssi sisältää perusensiavun ja sydäniskurin käytön (DAN Basic Life Support+ Automated External Defibrillation), happiensiavun peruskurssin (DAN O2) sekä neurologinen tutkiminen (DAN NEURO) -kouluttajaosiot.

Pääsyvaatimukset: Voimassaoleva sukelluskouluttajakortti ja voimassaoleva DAN-jäsenyys. Oppilaalla tulee olla edellä mainittuihin osioihin liittyvät DAN Provider-tason kurssit käytynä alle 2 vuoden aikana.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset


Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten lähikouluttajille, CMAS One Star Instructor-, CMAS Two Star Instructor- ja CMAS Three Star Instructor -kouluttajille, ja koulutusvastaaville. Ryhmä on suljettu, joten siellä voi keskustella vapaasti ja luottamuksella CMAS-koulutukseen liittyvistä asioista. Ryhmä löytyy täältä.


Uintiharjoitusten pilkkominen -webinaari 15.6.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) järjestää ilmaisen Uintiharjoitusten pilkkominen -webinaarin 15.6. klo 14-16.

"Kädet ylös ja ponnistus kohti pintaa, pysy suorana!" Näin päästään liukumaan. Mitä kaikkea se oikeasti mahtaa tarkoittaa?

Tämän webinaarin avulla pääset oppimaan paljon uintiharjoitusten pilkkomisesta, joka on yksi tärkeimmistä uimaopettajan työkaluista altaalla.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer