Seuraposti 6/2020 PVM

Tässä kirjeessä

  • Sukellus- ja koulutustoiminta seuroissa 1.6. alkaen
  • Kevätkokous järjestetään 15.8.
  • Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen
  • CMAS One Star Instructor -kurssille edullisesti
  • Kampanja Facebookissa: Kokeile kotimaata - sukella Suomessa
  • Uusi yhteisöjäsen Willimieli tuo lisäarvoa jäsenille
  • Uusi vesiliikennelaki

Sukellus- ja koulutustoiminta seuroissa 1.6. alkaen

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja rajoituksia lievennetään Suomessa 1.6. alkaen. Enintään 50 ihmisen kokoontuminen sallitaan, ja kuntien ja kaupunkien liikuntapaikkoja avataan.

Sukellusseuroissa kevään kurssien avovesiharjoitukset ovat käynnissä ja uudet sukeltajat pääsevät treenaamaan taitojaan seurojen viikkosukelluksilla. Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan seurojen ja sukellusporukoiden retkillä ja muussa toiminnassa Suomen hallituksen ja THL:n määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen torjumiseksi.

1.6. alkaen Liiton urheiluvaliokunnan alainen toiminta sekä Liiton koulutustoiminta voivat käynnistyä erityisjärjestelyin, kun huomioidaan tarvittavat toimenpiteet koronaviruksen torjumiseksi.

Seuraa sukeltaja.fi Uutisia, missä tiedotamme säännöllisesti koronavirukseen liittyvistä rajoituksista ja käytännöistä, jotka vaikuttavat sukellusharrastukseen.


Kevätkokous järjestetään 15.8.

Sukeltajaliiton kevätkokous järjestetään koronavirustilanteesta johtuen poikkeuksellisesti vasta 15.8. Kokous järjestetään Helsingissä Sporttitalossa klo 12. Samassa yhteydessä jaetaan palkinnot myös vuoden 2019 parhaille. Kokoukseen on poikkeuksellisesti mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta.

Jotta kokous saadaan vietyä mahdollisimman sujuvasti läpi, pyydämme jäseniä tutustumaan kokousmateriaaleihin huolellisesti etukäteen. Toivomme jäsenten ilmaisevan jo etukäteen kantansa päätösehdotuksiin, jotta osaamme arvioida tilaisuuden kestoa ja varautua mahdollisiin äänestyksiin.

Kokoukseen ilmoittautuessa tulee ilmoittaa, osallistuuko etänä vai paikan päällä. Haluamme varmistaa, että kokoustila saadaan laitettua sopivan väljäksi. Pyydämme mahdollisuuksien mukaan valitsemaan etänä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle Teamsin käyttö on jo ennalta tuttua. Kaikkia kokousedustajia pyydetään toimittamaan valtakirjat etukäteen.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja ohjeet valtakirjojen toimittamisesta annetaan kokouskutsussa. Kokouskutsu julkaistaan Liiton kotisivuilla ja kokousmateriaalit viedään kevätkokouskansioon kesäkuun alkupuolella.


Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Koska Liiton kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi koronaviruspandemian vuoksi vasta 15.8., Liitos hallitus on päättänyt käynnistää ehdokkaiden etsinnän poikkeusoloissa ilman ehdollepanotoimikunnan asettamista. Vetoammekin erityisesti seuroihimme hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Ilman osaavaa ja toimivaa hallitusta ei toimintamme ole mahdollista. Ehdolle voi asettua täyttämällä sähköisen lomakkeen.


CMAS One Star Instructor -kurssille edullisesti

Sukeltajaliitto on jo pidempään valmistellut ISO/EUF-sertifikaatin hakemista niille Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjestelmään kuuluville kursseille, joita koskien on olemassa ISO-standardit. Asia alkaa olla nyt ajankohtainen.

Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta järjestää 18.-20.9. ja 2.-4.10.2020 Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa. Kurssin hinta 240 euroa on poikkeuksellisen edullinen, koska kurssin jälkimmäisen viikonlopun aikana suoritetaan Sukeltajaliiton ISO/EUF-sertifiointiin liittyvää auditointia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille Tapahtumakalenterissa.


Kampanja Facebookissa: Kokeile kotimaata - Sukella Suomessa

Sukeltajaliitto kampanjoi touko-kesäkuun vaihteessa sosiaalisessa mediassa suomisukelluksen puolesta. Luontoliikunnan suosio on korona-aikana kasvanut, ja moni saattaa etsitä itselleen uutta luontoharrastusta. Sukeltajat, jotka harrastvat yleensä ulkomailla, saattavat myös etsiä harrastusmahdollisuuksia kotimaasta.

Myös seurojen kannattaa näkyä nyt aktiivisesti omilla sosiaalisen media kanavillaan ja kertoa tarjoamistaan harrastusmahdollisuuksista. Laita kivat kuvat ja sukellustarinat esille ja kerro, miten toimintaan pääsee mukaan!


Willimieli seurojen avuksi kurssien järjestämiseen

Toukokuussa Sukeltajaliiton yhteisöjäseneksi valittu Luonto-osuuskunta Willimieli tarjoaa Liiton jäsenseuroille apua erityisesti erilaisten kouluttaja- ja erikoiskurssien järjestämiseen. Matkailu-, luonto- ja viestintäalan palveluja tuottavassa osuuskunnassa toimii yhteensä seitsemän osakasta, joista kolmella on vahva laitesukellus- ja sukelluskoulutustausta. Liiton lisäksi Willimieli toimii tiiviissä yhteistyössä Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n kanssa, eikä tarkoituksena ole kilpailla seurojen koulutustarjonnan kanssa, vaan täydentää sitä.

Liiton seurat voivat pyytää Willimieleltä apua esimerkiksi seuratason laitesukelluskouluttajakurssin järjestämiseen. Willimielessä toimii seuratason CMAS M3 -kouluttaja, jolla on Liiton myöntämät oikeudet valvoa myös CMAS Gas Blender ja Nitrox Instructor -kouluttajakursseja. Kursseja voidaan sopimuksen mukaan järjestää kaikkialla Suomessa.

Willimielen avulla seurat pystyvät täyttämään omaa kouluttajatarvettaan esimerkiksi järjestämällä omia M1- ja M2-kouluttajakursseja, joissa Willimielen M3-kouluttaja toimii vastuukouluttajana. Willimieleltä on mahdollista tiedustella myös mm. Technical Skills- ja Nitrox-sukeltajakursseja, mikäli seuralla ei ole omia kouluttajia näille kursseille.

Koska Willimieli järjestää kurssit Sukeltajaliiton yhteisöjäsenenä, tulee osallistujien olla Liiton henkilöjäseniä joko seuran tai suoraan Liiton kautta.

Lisätietoja Willimielen kouluttajakoulutustarjonnasta antaa Teemu Virtanen (CMAS M3), teemu.virtanen@willimieli.fi, p. 045 145 0415.

Lisätietoja muusta Willimielen sukelluskoulutustarjonnasta antaa Oskari Vahala (CMAS M1), oskari.vahala@willimieli.fi, p. 040 726 2934.


Uusi vesiliikennelaki

Uusi vesiliikennelaki astuu voimaan 1.6. Aihetta on käsitelty seuraavassa Sukeltaja-lehdessä, joka ilmestyy 10.6. 

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer