Kouluttajaposti 7/2020 17.8.2020

Tässä kirjeessä:

 • Koronavirus
 • Kurssien perustaminen muuttuu
 • Muutoksia kouluttajanimitysten hakemiseen

Koronavirus

Sukeltajaliiton toiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen, THL:n ja Olympiakomitean suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraamme virukseen liittyvää ohjeistusta aktiivisesti ja tiedotamme kanavillamme mahdollisista muutoksista.

Sukeltajaliitto suosittelee edelleen hyvää hygieniaa, turvavälejä ja DAN:n ohjeiden noudattamista mm. paritarkastusten, hengityskaasun jakamisen, laina- ja vuokravälineiden puhdistamisen ja desinfioinnin, veneestä sukeltamisen, pullojen täytön jne. osalta. Suomenkieliset ohjeet löytyvät täältä


Kurssien perustaminen muuttuu

Dyykin ja Sukeltajaliiton muiden järjestelmien, kuten www.sukeltaja.fi-sivujen tapahtumakalenterin välistä integraatiota on kehitetty pitkään jatkuneena projektina. Rajapintaa on otettu käyttöön vaihe vaiheelta. Nyt integraatio toimii käytännöllisesti katsoen kaikissa kursseissa, joihin on käytössä Dyykki-materiaali.

Seuraavat kurssit on 13.8.2020 alkaen kytketty toimimaan rajapinnan kautta:

CMAS One Star Diver -kurssi

CMAS Two Star Diver -kurssi

CMAS Three Star Diver -kurssi

CMAS Rescue Diver -kurssi

CMAS Nitrox Diver -kurssi

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi

CMAS Trimix Gas Blender -kurssi

CMAS Technical Skills Diver-kurssi

CMAS Sidemount Diver -kurssi

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssi

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssi

CMAS Nitrox Instructor -näyttökoe

CMAS Nitrox Instructor -nimitys

CMAS Technical Skills Instructor -nimitys

CMAS Sidemount Instructor -nimitys

CMAS Advanced Nitrox Instructor -näyttökoe

CMAS One Star Instructor -kurssi

One Star Instructor - täydennyskoulutus lähikouluttaja->M1

CMAS Two Star Instructor -kurssi

CMAS Two Star Instructor -crossover kurssi

CMAS Three Star Instructor -kurssi

Kortinuusinta Lähikouluttajakortti

Kortinuusinta CMAS M1

Kortinuusinta CMAS M2

Kortinuusinta M3

Kortinuusinta CMAS One Star Snorkel Diver Instructor

Kortinuusinta CMAS Two Star Snorkel Diver Instructor

Tämä tarkoittaa sitä, että kouluttajan ei tarvitse uutta kurssia perustaessaan enää olla niin moneen eri kertaan yhteydessä Liiton toimiston henkilökuntaan, että saisi kurssin perustettua ja oppilaat lisättyä Dyykki-toteutukseen. Rajapinnan kautta toimivia kurssitoteutuksia ei enää tarvitse perustaa käsin Dyykkiin, vaan Dyykki-toteutuksen perustaminen ja oppilaiden lisääminen toteutukselle on entistä automaattisempaa.

Uudet ohjeet

Yllä listatut kurssit perustetaan jatkossa seuraavasti:

 1. Perusta kurssi Liiton Tapahtumakalenteriin.
 2. Kurssin perustaminen Tapahtumakalenteriin perustaa myös automaattisesti toteutuksen Dyykkiin. Tässä on jonkin verran viivettä, tieto synkronoituu Tapahtumakalenterin ja Dyykin välillä kolme kertaa vuorokaudessa.
 3. Oppilaat joko ilmoittautuvat itse kurssille Tapahtumakalenterin kautta, tai kouluttaja lisää heidät sinne. Oppilaiden on oltava jäseniä, että lisääminen onnistuu.
 4. Kouluttaja lisää Tapahtumakalenterissa oppilaan Kortitustietoihin oppilaspaketin numeron, valitsee vetovalikosta myönnettävän kortin ja kenelle kortti lähetetään. Tässä vaiheessa Kortitustiedot-kohdassa näkyy kortin myöntämispäivämääränä vielä se päivämäärä, joka kurssia perustettaessa on valittu kurssin päättymispäivämääräksi, mutta kortin myöntämispäivämäärä muuttuu automaattisesti siksi päivämääräksi, milloin kouluttaja on kuitannut kurssin loppuarvioinniksi Dyykissä "Hyväksytty" (katso kohta 6).
 5. Dyykki-materiaali tulee oppilaille käyttöön sen jälkeen, kun kouluttaja on muokannut heidän tilakseen Tapahtumakalenterissa "hyväksytty kurssille". Tässä on sama viive kuin kohdassa 2), tieto synkronoituu 3 kertaa vuorokaudessa.
 6. Kun oppilas on suorittanut kurssin kokonaisuudessaan hyväksytysti, kuittaat kurssin loppuarvioinniksi Dyykissä "Hyväksytty" (Suoritukset > Oppilaan nimi > Avaa erittely ja arviointi > Arviointi [löytyy aivan sivun alareunasta]). Tämän jälkeen Dyykistä lähtee (edelleenkin syklillä 3 kertaa vuorokaudessa) rajapinnan kautta tieto tapahtumakalenteriin/Toimiston kortitustyökaluun tieto, että kortin saa tulostaa. Rajapinnan käyttöönoton jälkeen perustettujen uusien Dyykki-toteutusten osalta kouluttajan ei siis enää tarvitse erikseen palata kurssin jälkeen tapahtumakalenteriin merkitsemään oppilaiden tilaksi "suoritus hyväksytty".

HUOMIO: Kaikilla ennen rajapinnan käyttöönottoa, eli ennen 13.8., perustetuilla kursseilla oppilaat on kortitettava edelleen vanhalla tavalla Tapahtumakalenterin kautta käymällä Tapahtumakalenterissa muokkaamassa oppilaan tilaksi "suoritus hyväksytty".

Jos et ole varma, toimiiko sinun kurssisi osalta kortitus jo Dyykin kautta vai vielä Tapahtumakalenterin kautta, voit käydä Tapahtumakalenterissa katsomassa, onko oppilaan tilaksi muuttunut "suoritus hyväksytty" vai ei sen jälkeen, kun olet kuitannut kurssin loppuarvioinnin Dyykissä. Muista kuitenkin edelleen, että tieto synkronoituu Dyykin ja Tapahtumakalenterin välillä 3 kertaa vuorokaudessa. Voit myös aina tarvittaessa olla yhteydessä Sukeltajaliiton toimistoon!

Kuvitettu ohje Dyykissä

Kuvitettu ohje kurssien perustamisesta ja oppilaiden kortittamisesta löytyy Dyykki-materiaalin "CMAS One Star Instructor -lukuversio 14.08.2020" luvusta 5. Kouluttajan sähköiset työkalut. Tämä lukuversio näkyy Dyykissä Oppilas-roolin Aktiivinen-välilehdellä kaikille CMAS M1-M3 -kouluttajille, joiden kouluttajakortti ja Sukeltajaliiton jäsenyys ovat voimassa. Lukuversiota päivitetään säännöllisesti, ja materiaalin nimen lopussa oleva päivämäärä kertoo viimeisimmän päivityksen ajankohdan.


Muutoksia kouluttajanimitysten hakemiseen

Seuraaviin kouluttajaluokituksiin voidaan hakea kyseisen kurssin järjestämisohjeessa määriteltyjen ehtojen täyttyessä kouluttajanimitystä laitesukellusvaliokunnalta:

 • CMAS Nitrox Instructor
 • CMAS Technical Skills Instructor
 • CMAS Sidemount Instructor

Nimityksen hakemisen käytäntö on muuttunut elokuun alussa. Kun haluat hakea kouluttajanimitystä, toimi jatkossa seuraavasti:

 • Etsi Liiton tapahtumakalenterista ”kurssi”, johon liittyvää kouluttajanimitystä olet hakemassa. Esim. CMAS Technical Skills Instructor -nimitys. Kalenteriin perustetaan vuosittain yksi kurssi/kouluttajaluokka, joten saatat joutua etsimään kurssia nykyhetkestä taaksepäin, että löydät sen. Kokeile tarvittaessa kalenterin hakutoimintoa.
 • Jos olet hakemassa CMAS Nitrox Instructor -nimitystä, ota huomioon, että se voidaan hakijan sukeltajaluokituksista riippuen saada kahdella eri tavalla: näyttökokeena tai hakemuksella. Varmistu, että olet ilmoittautumassa oikealle kurssille.
 • Ilmoittaudu kurssille.
 • Ole kärsivällinen. Sukeltajaliiton toimiston henkilökunta kuittaa sinut hyväksytyksi kurssille. Tämä tapahtuu arkipäivisin toimistoaikaan, joten saatat joutua odottelemaan tunneista muutamaan päivään, loma-aikaan pidempäänkin.
 • Sen jälkeen, kun Sukeltajaliiton toimiston henkilökunta on kuitannut sinut hyväksytyksi kurssille, sinulle tulee Dyykkiin näkyviin kyseistä kouluttajanimitystä koskeva toteutus.
 • Täytä Dyykki-toteutukseen tarvittavat tiedot ja lataa sinne pyydetyt asiakirjat. Viimeistään tässä vaiheessa sinun on ostettava kortitusnumero Liiton verkkokaupasta, sillä kortitusnumero on yksi Dyykkiin täytettävistä pakollisista tiedoista.
 • Ole kärsivällinen. Laitesukellusvaliokunta käsittelee asian.
 • Kun laitesukellusvaliokunta on hyväksynyt hakemuksen, Sukeltajaliiton toimiston henkilökunta tulostaa ja postittaa sinulle kouluttajakortin.
 • Aloita kurssien järjestäminen!

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer