Kouluttajaposti 8/2020 28.9.2020

Tässä kirjeessä

 • Koronavirus
 • Uusia Dyykki-materiaaleja julkaistu
 • Nostotekniikat CMAS Rescue Diver -kurssilla
 • Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Koronavirus

Sukellus- ja koulutustoiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen, THL:n, Olympiakomitean ja alueellisten viranomaisten suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt suositusta kasvomaskien käytöstä. Maakunnissa, joissa epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, maskisuositus laajenee koskemaan julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei voida välttää. THL:n kiristynyt maskisuositus koskee myös yleisten uimahallien yhteisiä tiloja ja pukeutumistiloja. Uimahallit tulevat antamaan paikkakuntakohtaisesti tarkempia ohjeita.

Ei ole näyttöä siitä, että koronavirus SARS-CoV-2 voisi levitä uima-allasvesien kautta. Uima-allasvesissä käytetään aina desinfiointikemikaalina klooriyhdisteitä, joiden ansiosta virukset tuhoutuvat nopeasti uima-allasveteen joutuessaan. Myös luonnonvesissä  tartunnan saamisen riski on arvioitu vähäiseksi. Lisätietoa aiheesta

Turvaväleistä tulee edelleen pitää kiinni ja hyvää hygieniaa noudatettava. Sukellustukialuksilla tai leiriolosuhteissa toimittaessa esimerkiksi liian tiivis majoittuminen ei ole suositeltavaa ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Sukellustoiminta itsessään voidaan usein toteuttaa etäisyyksiä pitäen, mutta pukuhuonetiloissa toiminen, matkustaminen, majoittuminen ja ruokailuolosuhteet voivat aiheuttaa riskejä.

Sukeltajaliitto suosittelee DAN:n ohjeiden noudattamista mm. paritarkastusten, hengityskaasun jakamisen, laina- ja vuokravälineiden puhdistamisen ja desinfioinnin, veneestä sukeltamisen, pullojen täytön jne. osalta. Suomenkieliset ohjeet löytyvät täältä.

Koronavilkku-sovelluksen avulla jokainen voi itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sukeltajaliitto suositteleekin jokaiselle koronavilkun lataamista omaan kännykkäänsä.


Uusia Dyykki-materiaaleja julkaistu

Syyskuun aikana on julkaistu uusi Dyykki-materiaali kahdelle kurssille:

 • CMAS Dry Suit Diver
 • CMAS Sidemount Diver

Edellisessä Kouluttajapostissa annettiin tarkempia ohjeita kurssien perustamiseen, Dyykki-materiaaleihin ja CMAS Sidemount Instructor -kouluttajaluokituksen hakemiseen liittyen.

Uusissa materiaaleissa on aina kehitettävää. Palaute on tervetullutta! Voit lähettää palautetta osoitteeseen mika.rautiainen@sukeltaja.fi.


Nostotekniikat CMAS Rescue Diver -kurssilla

Eräs CMAS Rescue Diver -kurssin läpäisykriteereistä on: “Oppilaan on hallittava pelastettavan sukeltajan nostaminen pohjasta vähintään kolmella eri nostotavalla.”

Mitä nämä kolme eri nostotapaa voivat tarkoittaa? Esimerkiksi seuraavien kolmen tavan harjoitteleminen on hyödyllistä:

1. "Perustapa" eli nostotapa, jota harjoitellaan kaikilla sukelluskursseilla

 • Pelastaja ravistelee pelastettavaa ja tarkistaa reagoiko hän.
 • Pelastaja avaa pelastettavan kuivapuvun venttiilin.
 • Pelastaja tarttuu pelastettavaa vasemman kainalon alta vasemmalla kädellä ja ottaa pelastettavan liivinletkun täyttöpään omaan käteensä (jos pelastus tehdään syvältä, muistaa tyhjentää oman liivinsä ennen noston aloittamista).
 • Pelastaja tarttuu oikealla kädellä pelastettavan leuan alta (leuan luuosasta nostaen) ja taivuttaa pään taaksepäin (hengitystiet auki). Mikäli annostin on suussa, tukee annostinta sormilla (jos annostin ei ole suussa, sitä ei sinne laiteta).
 • Pelastaja lisää ilmaa pelastettavan liiviin. Hän hallitsee nousunopeutta pelastettavan liivillä koko noston ajan.
 • Pelastaja on uhrin yläpuolella koko noston ajan.
 • Mikäli noustava matka on useita metrejä, pelastaja vähentää ilmaa sekä omasta että uhrin liivistä.

2. "Tekniikkasukellustapa"

 • Nostotapa silloin kun pelastattavan laitepaketti on niin suurikokoinen, että otetta ei pysy ottamaan pelastettavan kainalon alta.
 • Tällöin suoritus on muuten sama kuin edellä, mutta ote otetaan yläkautta.

3. Tajuissaan olevan, apua tarvitsevan avustaminen

 • Nosto tapahtuu etukautta.
 • Pidetään katsekontakti avustettavan kanssa.
 • Rauhoitellaan avustettavaa, tarkkaillaan hänen tilanteensa kehittymistä.

Suoritusten on jokaisella eri nostotavalla oltava onnistuneita ja sujuvia.

 • Tilanne on hallittu.
 • Nousunopeus pysyy hallinnassa.
 • Pelastettava sukeltaja pysyy pelastajan hallinnassa.

Liity Sukeltajaliiton CMAS-kouluttajien Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten lähikouluttajille, CMAS One Star Instructor-, CMAS Two Star Instructor- ja CMAS Three Star Instructor -kouluttajille, ja koulutusvastaaville. Ryhmä on suljettu, joten siellä voi keskustella vapaasti ja luottamuksella CMAS-koulutukseen liittyvistä asioista. Ryhmä löytyy täältä.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer