Kouluttajaposti 9/2020 27.10.2020

Tässä kirjeessä

  • Laatusertifikaatti Sukeltajaliiton koulutuksille
  • Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomake uudistumassa
  • Laitesukelluskokeilun Dyykki-materiaali
  • Kerro Dyykki-materiaalien kehittämistoiveistasi

Laatusertifikaatti Sukeltajaliiton koulutuksille

Sukeltajaliiton pitkäjänteinen työ suomalaisten sukelluskurssien kehittämisessä on palkittu laatusertifikaatilla. Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusten ISO-standardien mukaisuus auditoitiin syksyllä 2020, ja nyt niillä Sukeltajaliiton kursseilla, joita vastaava ISO-standardi on olemassa, voidaan käyttää laadun merkkinä EUF Certification -tunnusta.

Sukelluskoulutuksen ISO-standardit

EUF (European Underwater Federation) ja itävaltalainen standardisoimisjärjestö Austrian Standards International ovat luoneet yhteistyössä auditointijärjestelmän, jonka kautta sukelluskoulutusjärjestöillä on mahdollisuus saada sertifikaatti omaan koulutusjärjestelmäänsä kuuluvien kurssien vastaavuuksista ISO-standardeihin. ISO-standardit määrittelevät sukelluskoulutusten sisältöä ja laatua ja helpottavat eri sukelluskoulutusjärjestöjen myöntämien korttien vertailemista.

Laatukriteerit korostuvat koko ajan enemmän urheilu- ja liikuntatoimintaa arvioitaessa. Sukelluksen EUF-sertifikaatit antavat viestin, että ulkopuolinen taho on arvioinut materiaalien ja toiminnan laadun ja todennut sen kansainvälisten standardien tasoa vastaavaksi. Sertifiointiprosessi oli myös arvokas työkalu Sukeltajaliiton materiaalien ja järjestelmien kehittämisessä.

Sertifioidut kurssit

Sukeltajaliiton koulutusohjelmassa olevista kursseista sertifikaatin saivat seuraavat kurssit:

  • CMAS One Star Diver
  • CMAS Three Star Diver
  • CMAS One Star Instructor
  • CMAS Enriched Air Nitrox Diver
  • CMAS Nitrox Gas Blender
  • CMAS Trimix Gas Blender

Sertifioituilta kursseilta myönnettäviin kortteihin lisätään EUF Certification -logo Sukeltajaliiton ja CMAS:n logojen rinnalle. Sertifikaattien ylläpitämiseksi auditointi uusitaan viiden vuoden välein.

Lisätietoa EUF-sertifioinnista

 

 


Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomake uudistumassa

Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomake on kansainvälisesti uusiutumassa. Uuden lomakkeen on laatinut sukelluslääketieteen järjestö Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) yhteistyössä useiden asiantuntijatahojen kanssa.

Uusi lomake perustuu uusimpaan sukelluslääketieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuviin arviointikriteereihin. Lomake on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi niin sukeltajille, kouluttajille, sukellusvanhimmille kuin lääkäreillekin.

Useat kansainväliset koulutusjärjestöt ovat jo ottaneet tai ovat lähiaikoina ottamassa uuden lomakkeen käyttöön. Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt ottaa uuden lomakkeen käyttöön Sukeltajaliiton toiminnan piirissä 2.11.2020 alkaen.

Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomake löytyy jo nyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja useilla muilla kielillä UHMS:n sivuilta. Samalta sivulta löytyy myös (englanninkielinen) ohje tarkastusta tekevälle lääkärille.

2.11.2020 alkaen linkki lomakkeisiin löytyy myös Sukeltajaliiton sivuilta www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Turvallinen sukeltaja > Terveysselvitys ja lääkärintarkastus jonne lisätään myös Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen yhdistys SSLY:n ja Sukeltajaliiton yhteistyössä laatimia vastauksia lomakkeesta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeiden käsittely

Uudet lomakkeet on laadittu hieman erilaisiksi kuin vanhat. Vanhassa terveysselvityslomakkeessa lomakkeen täyttäjä vain kuittasi saaneensa tiedoksi sukelluksen mahdolliset riskitekijät. Uudessa lomakkeessa on vastattava kyllä tai ei, koskeeko tietty riskitekijä lomakkeen täyttäjää. Uusi Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomake on siten terveystietoja sisältävä dokumentti, joita koskee asetus terveystietorekisterien ylläpitämisestä.

Sukelluskouluttajilla ja sukellustapahtuman järjestäjillä on sukelluskoulutusta ja sukelluspalveluja koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja suomalaisiin palveluiden ja tapahtumien turvallisuutta koskeviin viranomaismääräyksiin perustuva velvollisuus tarkastaa osallistujan lääketieteellinen sukelluskelpoisuus. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta terveystietoja sisältävän rekisterin ylläpitämiseen.

Sukelluskouluttajan ja sukellustapahtuman järjestäjän on tarkastettava terveysselvityslomake tai lääkärintodistus, ja heidän on dokumentoitava omiin asiakirjoihinsa, että he ovat tarkastaneet lomakkeen. He eivät tallenna mitään lomakkeissa olevaa terveystietoa, eikä heillä ole oikeutta lomakkeiden tallentamiseen tai kopioimiseen. Ainoastaan tieto siitä, että tarkastus on suoritettu, tallennetaan.

Lääketieteellisen sukelluskelpoisuuden selvittäminen ei ole pelkkää byrokratiaa. Jos selvitystä ei tehdä, vaarantuu sukeltajan turvallisuuden lisäksi myös kaikkien hänen mahdollisten sukelluspariensa ja pelastajiensa turvallisuus.

Jos joku ehdottomasti kieltäytyy tekemästä terveysselvitystä tai näyttämästä lääkärintodistusta sukelluskelpoisuudestaan, kouluttaja ei voi hyväksyä häntä kurssille eikä sukellustapahtuman järjestäjä voi hyväksyä häntä osallistujaksi tapahtumaan.


Laitesukelluskokeilun Dyykki-materiaali

Tervetuloa laitesukelluskokeiluun! -materiaali on valmistunut Dyykkiin. Löydät materiaalin lukuversion Dyykin Opiskelija > Aktiivinen -välilehdeltä.

On kaksi tapaa, jolla saat materiaalin omien laitesukelluskokeilijoidesi käyttöön.

1) Yksinkertaisempi tapa on, että annat heille linkin Dyykkiin (https://my.priimalms.com/ns/sukeltaja), ja osallistujat kirjautuvat sisään seuraavilla tunnuksilla:

Username: Laitesukelluskokeilu

Password: Laitesukelluskokeilu

Kirjautumisen jälkeen kokeilija saapuu Dyykin työpöydälle, jossa hänelle näkyy Tervetuloa laitesukelluskokeiluun! -materiaali.

Tämä yleistunnuksilla aukeava Tervetuloa laitesukelluskokeiluun! -toteutus on kaikkien kokeilijoiden yhteiskäytössä. Sitä ei ole kytketty millekään seuralle, sen keskustelufoorumi ei ole käytössä, eivätkä kouluttajat ole sillä jäsenenä.

2) Toista tapaa voit käyttää, jos haluat enemmän kontrollia osallistujiin. Perusta kurssi Liiton kalenteriin normaalisti, kuten perustaisit minkä hyvänsä sukelluskurssin. Kun oppilaat ovat ilmoittautuneet kalenterin kautta laitesukelluskokeiluun, vaihdat heidän tilakseen kalenterissa “Hyväksytty kurssille”, jolloin n. puolen vuorokauden sisällä Dyykki-materiaali Tervetuloa laitesukelluskokeiluun! aukeaa heidän käyttöönsä.

Tällä tavalla toteutettuna laitesukelluskokeilu on tavallaan oma “kurssinsa”. Saatte osallistujien yhteystiedot seuran käyttöön, osallistujien lisäksi myös kalenteriin merkityistä kouluttajista tulee Dyykki-toteutuksen jäseniä ja keskustelufoorumi on osallistujien ja kouluttajien käytössä.

Tervetuloa laitesukelluskokeiluun! -materiaali on molemmilla toteutustavoilla maksuttomasti kouluttajien käytössä.


Kerro Dyykki-materiaalien kehittämistoiveistasi

Sukeltajaliiton materiaalityöryhmän vuoden 2021 yhtenä painopisteenä on Dyykki-materiaalien rikastaminen. Kerro, miten toivot, että eri kurssien Dyykki-materiaaleja kehitettäisiin. Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

 

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer