Seuraposti 10/2021 25.11.2021

Tämä kirje on lähetetty Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille ja rekisterin pääkäyttäjille sekä Liiton yhteisöjäsenille.

Vetoomus Ojamon hyväksi

Sukeltajaliitto ry on halukas ottamaan tulevaisuudessa hallinnoitavakseen ja koordinoitavakseen Ojamon kaivoslammen sukellustoiminnan. Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:tä tullaan asianosaisena kuulemaan asiassa. Ojamon Tekniikkasukeltajat ry haluaa osoittaa Lohjan kaupungille toimitettavassa kirjelmässä, että sukeltajayhteisössä on vahva tuki sille, että Sukeltajaliitto ottaisi jatkossa tämän vastuun. Sen vuoksi pyydämme seuraanne, yhteisöänne tai yritystänne allekirjoittamaan laaditun vetoomuksen. Toimi näin:

  • Tulosta vetoomus allekirjoitettavaksi tästä linkistä.
  • Pyydämme, että vetoomuksen allekirjoittaa seuran/yhteisön/yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
  • Skannaa allekirjoitettu vetoomus tai ota siitä puhelimella kuva ja lähetä se viimeistään torstaina 2.12. Sukeltajaliiton toimistolle osoitteeseen kristiina.karila@sukeltaja.fi. Varmista, että allekirjoitus näkyy skannauksessa/kuvassa.

Tiedoksenne myös, että adressit.com-sivustolle on tulossa sama vetoomus, jonka voi allekirjoittaa myös yksityishenkilönä. Uutisoimme asiasta sukeltaja.fi uutisissa ja sosiaalisen median kanavillamme heti, kun vetoomus on allekirjoitettavissa. Kannustamme välittämään tietoa siitä omissa yhteisöissänne.

 

Lämmin kiitos tuestanne!

Tero Lehtonen, puheenjohtaja
Sukeltajaliitto ry

Petri Laaksonen, puheenjohtaja
Ojamon Tekniikkasukeltajat ry

 

Taustaa asialle

Sukeltajaliitto julkaisi viime joulukuussa (22.12.2020) kotisivuillaan uutisen, jossa avattiin sitä, mitä Lohjan Ojamon kaivoslammella sukeltamisen osalta oli ollut käynnissä. Harrastajien keskuudessa asiasta oli käyty voimakasta julkista keskustelua ja tilanteeseen oli haettu muutosta. Sukeltajaliitto oli vuoden 2020 alkupuolelta asti pyrkinyt toimimaan asiassa sovittelijana ja edistämään keskusteluyhteyttä eri osapuolten välillä. Liitto myös toimitti Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnalle marraskuussa 2020 kirjelmän, jossa kerroimme haluavamme edistää toimivia malleja sekä toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kirjelmässä myös esitimme toiveen, että Ojamon kaivoksessa sukellustoiminta organisoitaisiin jatkossa toimintamallilla, joka mahdollistaa kaivoksen hyödyntämisen mahdollisimman laaja-alaisesti ja tasavertaisesti kaikille eri sukellusalan toimijoille, ovat ne sitten sukellusseuroja tai sukellusalan yrityksiä.

Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta käsitteli 15.12.2020 asiaa Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n aloitteesta, ja vetovoimalautakunta palautti asian uuteen valmisteluun. Pöytäkirjan kirjauksen mukaisesti ”Paikka on Suomen mittakaavassa niin poikkeuksellinen, että siellä tapahtuvan sukellusharrastustoiminnan hallinto ja koordinointi tulisi olla riittävän ison ja toimintansa vakiinnuttaneen yhdistyksen, kuten esimerkiksi Sukeltajaliitto ry:n hallinnassa. Täten voidaan varmistaa turvallisuusmääräykset täyttävä, kaikille tasapuolisesti avoin sukellusharrastustoiminta yhteistyössä sekä Meriturvan että Luksian kanssa.

Lohjan vetovoimalautakunta käsitteli kokouksessaan 26.5.2021 Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n hakemusta Ojamon kaivoslammen käytöstä. Lautakunta ilmoitti pöytäkirjassaan seuraavasti: "Vetovoimalautakunta päätti, ettei se tässä vaiheessa vuokraa uutta aluetta Ojamon Tekniikkasukeltajille. Erillisten harrastajatahojen lisääminen kaivoslammelle ei ole tarkoituksenmukaista, vaan kaivoksen harrastesukellustoiminnan tulee olla yhden organisaation alla.

Lisäksi vetovoimalautakunta päättää irtisanoa 29.6.2004 päivätyn vuokrasopimuksen Lohjan kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä. Irtisanomisilmoituksen jälkeen vetovoimalautakunta järjestää kesän tai alkusyksyn 2021 aikana avoimen haun kyseisen alueen maanvuokralaiseksi, jossa kriteereinä ovat mm. harrastussukellustoiminnan luotettavuus, turvallisuus sekä avoimuus. Hakumenettely aikataulutetaan siten, että sukellusharrastustoiminta voi jatkua heti edellisen sopimuksen päätyttyä. Kaupunki voi siis jatkossakin vuokrata alueen nykyisille käyttöoikeuden haltijoille mikäli heidän hakumenettelyn jälkeen katsotaan olevan parhaiten harrastustoimintaa edistävä taho, mutta 29.6.2004 päivätty vuokrasopimus päivitetään vastaamaan nykyaikaa. Alueen tuleva vuokralainen vastaa itse neuvotteluistaan liittyä alueen yhteiskäyttösopimukseen.

Kaikki harrastesukellustoiminta tulee jatkossakin olla vahvasti Meriturvalle ja Luksialle alisteista, eikä harrastussukellustoiminnasta saa jatkossakaan olla haittaa edellä mainituille organisaatioille."

Tämän jälkeen:

  • Lohjan kaupunginhallitus vahvisti 21.6.2021 kokouksessaan Lohjan vetovoimalautakunnan 26.5.2021 tekemän päätöksen Ojamon kaivoslammen sukellustoiminnan laittamisesta uudelleenhakuun.
  • Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6.9.2021 Ojamo-asiaa uudelleen. Kaupunginhallitus teki 21.6.2021 päätöksen irtisanoa maanvuokrasopimus Lohjan kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä. Kaupunginhallitus sai päätöksestään kaksi oikaisuvaatimusta sekä vastineen. Lohjan kaupunginhallituksen 6.9.2021 tekemällä päätöksellä asia palautettiin uudelleen valmisteluun. 

6.9.2021 kokouksen pöytäkirja

Asianosaisena Ojamon Tekniikkasukeltajat ry on saanut nyt Lohjan kaupungilta kirjeen, jossa pyydetään 7.12.2021 mennessä kirjallista lausuntoa koskien heidän hakemustaan Ojamon kaivoslammen käyttöä koskevassa asiassa. Kuten edellä olevasta näkyy, Lohjan kaupungin edustajat totesivat itse jo joulukuussa 2020, että paikan erityisen luonteen johdosta siellä tapahtuvan sukellusharrastustoiminnan hallinto ja koordinointi tulisi olla riittävän ison ja toimintansa vakiinnuttaneen yhdistyksen, kuten esimerkiksi Sukeltajaliitto ry:n, hallinnassa. Vetovoimalautakunta on myös todennut, että erillisten harrastajatahojen lisääminen kaivoslammelle ei ole tarkoituksenmukaista, vaan kaivoksen harrastesukellustoiminnan tulee olla yhden organisaation alla. Ojamon Tekniikkasukeltajat ry onkin hyvässä yhteistyössä Sukeltajaliiton kanssa tehnyt suunnitelmia siitä, miten toimintaa voitaisiin uudella tavalla organisoida Sukeltajaliiton alaisuudessa.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer