Kouluttajaposti 8/2021 20.12.2021

Tässä kirjeessä

  • CMAS Ice Diver -kurssin järjestämisohje päivitetty
  • Hätäensiapu- ja hapenantopätevyydet koronatilanteessa
  • CMAS Advanced Nitrox -kurssi on etappikurssi
  • Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus ilmainen vuoden loppuun
  • Tammikuun webinaarissa Dyykki ja CMAS Compressor Operator
  • Koronarajoitukset kiristyneet
  • Jäseneksi Vapepa-valiokuntaan?
  • Liiton toimiston joulu

CMAS Ice Diver -kurssin järjestämisohje päivitetty

Sukeltajaliiton hallitus on kokouksessaan 18.12. hyväksynyt CMAS Ice Diver -kurssin järjestämisohjeeseen kohtaan 1.6 Kurssiin osallistumisen ennakkovaatimukset tarkentavan päivityksen. Päivitys on merkitty ohjeeseen näkyviin sinisellä värillä. Muita muutoksia ohjeeseen ei ole tullut.

Löydät päivitetyn ohjeen täältä: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus


Hätäensiapu- ja hapenantopätevyydet koronatilanteessa

Sukeltajaliiton ohjeissa edellytetään useita kursseja koskien voimassa olevia hätäensiapu- ja hapenantopätevyyksiä yhtenä kortituksen ja kortin uusinnan ehdoista. Pandemian vuoksi ensiapukoulutusten järjestämisessä on kuitenkin rajoituksia.

Sukeltajaliiton hallitus päätti joulukuussa 2020 tilapäisesti joustaa vaatimuksista tilanteen vuoksi, jotta ne koulutukset ja kortin uusinnat, joissa edellytetään voimassa olevaa ensiapupätevyyttä, eivät pysähtyisi kokonaan. Sukeltajaliiton hallituksen päätöksellä pandemian aikana voidaan kortituksia ja kortin uusintoja jatkaa myös ilman em. pätevyyksien voimassaoloa sillä edellytyksellä, että järjestämisohjeissa vaadittavat ensiapupätevyydet hoidetaan kuntoon jälkikäteen, kun pandemiatilanne on ohi.

Sukeltajaliiton hallitus on kokouksessaan 18.12.2021 vahvistanut, että uudelleen kiristyvästä koronatilanteesta johtuen vaatimuksista joustaminen jatkuu huhtikuun 2022 loppuun. Sopivin turvallisuusjärjestelyin koulutuksia voidaan järjestää jo tälläkin hetkellä, mm. ryhmäkokoja rajaamalla, maski- ja hygieniasuosituksia noudattamalla ja tekemällä puhallusharjoitukset simuloituina. Alueelliset rajoitukset tulee huomioida, ja mm. aikaisempaa herkemmin tarttuvat virusvariantit on otettava koulutusten turvallisuussuunnittelussa huomioon.


CMAS Advanced Nitrox -kurssi on etappikurssi

Saadun palautteen mukaan järjestämisohjeen perusteella on ollut osittain epäselvää, antaako CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssi oikeuden sukeltaa pakollisia etappipysähdyksiä vaativia sukelluksia vai ei.

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssi antaa valmiudet ja oikeuden pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sukeltajan suurimpaan sallittuun sukellussyvyyteen kurssi ei kuitenkaan vaikuta. CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssi painottuu dekompressiosuunnitteluun, dekokaasuun ja varusteiden käsittelyyn. Sukeltajan henkilökohtainen suurin sallittu syvyys määräytyy sukeltajan muun luokituksen kautta: CMAS Advanced Nitrox -kurssille pääsee jo CMAS P2, jolla maksimisyvyys on 30 m. CMAS P3 -kurssin suorittaneen maksimisyvyys on 40 m ja CMAS Recreational Trimix kurssin hyväksytty suorittaminen kasvattaa maksimisyvyyden 48 metriin.

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin järjestämisohjeen päivittäminen on laitesukellusvaliokunnan vuoden 2022 työlistalla. Voit mielellään lähettää palautetta ja kehittämisajatuksia mika.rautiainen@sukeltaja.fi.


Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus ilmainen vuoden loppuun

Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -koulutus on ilmainen vuoden 2021 loppuun. Suoritus on voimassa kolme vuotta, joten sen suorittamista mahdollisimman pian suositellaan kaikille. 1.1.2022 lähtien kurssi maksaa 10 €/henkilö.

Vastuullinen valmentaja -koulutus suoritetaan Olympiakomitean Oppimisareena-ympäristössä. Kirjautuminen Oppimisareenaan tapahtuu Suomisport-tunnuksilla. Suomisport on Olympiakomitean järjestelmä, jossa Sukeltajaliitto ei ole mukana. Jos jonkun muun urheilulajin kautta Suomisport-tunnukset ovat jo olemassa (joko harrastajana, tai harrastavan lapsen vanhempana), ne toimivat tässäkin tapauksessa, mutta jos niitä ei ole, tunnukset täytyy ensin luoda Suomisportissa, ennen kuin pääsee kirjautumaan Oppimisareenaan.

Verkkokoulutuksen suorittaminen kestää noin tunnin.

Sukeltajaliiton järjestämis- ja koulutusohjeiden mukaisesti Vastuullinen valmentaja -kurssi on pakollinen osa norppa- ja kuuttiohjaaja-, snorkkelisukelluskouluttaja- ja kaiken tasoisia laitesukelluskouluttajakursseja, ja sen voimassaoloa edellytetään näitä kortteja uusittaessa. 

Liitto tarkastaa Vastuullinen valmentaja -koulutuksen voimassaolon kortituksen ja kortinuusinnan yhteydessä. Eri ohjaaja- ja kouluttajakurssien Dyykki-materiaaleissa on Kurssisuoritusten seuranta -kohdassa Vastuullinen valmentaja -koulutuksen suorittaminen yhtenä pakollisena tehtävänä, samoin ohjaaja- ja kouluttajakorttien uusimisiin liittyvissä Dyykki-toteutuksissa. Vastuullinen valmentaja -koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen saatu todistus ladataan tehtäväkohdan palautuslaatikkoon.


Tammikuun webinaarissa Dyykki ja CMAS Compressor Operator

Laitesukellusvaliokunta järjestää 19.1.2022 kello 18-20 webinaarin CMAS-kouluttajille.

Webinaarissa käsitellään Dyykin perusteita ja viime vuoden aikana tulleita uusia asioita sekä esitellään uusi CMAS Compressor Operator -kurssin materiaali.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterissa.


Koronarajoitukset kiristyneet

Koronatilanne on taas huonontunut ja useille alueille on tullut uusia rajoituksia. Kunta tai uimahalli edellyttää monilla paikkakunnilla koronapassia uimahallin käyttäjiltä. Seuraa viranomaisten, kunnan ja uimahallin tiedotusta aiheesta. Ota huomioon, että eri alueilla ohjeistus voi poiketa toisistaan, joten jos järjestät koulutus- tai sukellustapahtumaa tai osallistut sellaiseen toisella paikkakunnalla, paikalliset ohjeet voivat olla erilaiset kuin kotipaikkakunnallasi.

DANin koronaturvallisuuteen liittyvistä artikkeleista saat hyviä vihjeitä sukellus- ja koulutustoiminnan turvalliseen järjestämiseen:


Jäseneksi Vapepa-valiokuntaan?

Vapepa-valiokunta rekrytoi uutta henkilöä kokoonpanoonsa. Valiokunnassa tulee yhden jäsenen vajaus vuoden alusta ja etsimme tilalle aiheesta kiinnostunutta kouluttajaa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on yli 50 järjestön ja yhteistyötahon muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto. Sukeltajaliitto ry on yksi Vapepan jäsenjärjestöistä ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun periaatteita. Vapepa-sukellustoiminta on Liiton alaisten sukellusseurojen ylläpitämää valmiutta viranomaisten auttamiseksi sekä erilaisten vesistöissä tapahtuvien etsintätehtävien suorittamiseksi.

Vapepa-valiokunta

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta toimii Liiton hallituksen alaisena ja kokoontuu vuosittain keskimäärin 6 kertaa. Kokoukset tapahtuvat pääosin verkkokokouksina.

Valiokunta ohjaa sekä ohjeistaa valtakunnallista Vapepa-sukellustoimintaa sekä kouluttaa uusia Vapepa-sukeltajia sekä Vapepa-erikoissukeltajia.

Haemme uutta jäsentä valiokuntatyöskentelyyn

Etsimme vähintään CMAS M2 kouluttajaluokitettua henkilöä mukaan toimintaamme. Eduksi katsotaan CMAS M3 -luokitus. Lisäksi toiminnan edellytyksenä on voimassa oleva Vapepa-sukeltajakortti tai toissijaisesti odotamme hakijalta sitovaa lupausta suorittaa Vapepa-sukeltajakurssi seuraavalla valtakunnallisella kurssilla. Odotamme lisäksi hakijalta kiinnostusta sekä pitkäjänteisyyttä valtakunnallisen Vapepa-sukellustoiminnan kehittämiseen. Lisäksi odotamme valittavalta, että hän kouluttautuu Vapepa-sukelluskouluttajaksi sekä tulevaisuudessa on valmis suorittamaan Vapepan Valmiuskouluttajakoulutuksen.

Laita hakemus 31.12.2021 mennessä sami.kuivainen@sukeltaja.fi. Kerro hakemuksessa itsestäsi, kouluttajakokemuksestasi sekä sukellushistoriastasi. Lisäksi kerro mitä voisit tuoda valtakunnalliseen Vapepa-sukellustoimintaan. Kuvaile samalla näkemyksiäsi Vapepa-sukellustoiminnasta sekä siitä millaisena näet toiminnan tulevaisuudessa.

Vapepa-valiokunta tekee päätöksen valinnasta ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2022.

Lisätietoa: Sami Kuivainen, Vapepa-valiokunnan puheenjohtaja


Liiton toimiston joulu

Liiton toimisto on suljettu 23.12.-2.1. Toivotamme kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta!

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer